Tổng hợp những điểm mới trong kỳ tuyển sinh thpt quốc gia

Tổng hợp những điểm mới trong kỳ tuyển sinh thpt quốc gia: Tạm dừng tuyển sinh khối ngành kinh tế, Học phí các ngành kinh tế sẽ cao hơn, SV Cao đẳng học liên thông phải thi đại học, 10 trường năng khiếu được tuyển sinh riêng ...

Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2018.

Học sinh Khoa Công nghệ ô tô Trường trung cấp kỹ nghệ thực hành Hà Nội.

Thông tư bao gồm 3 Chương, 15 Điều, quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp, sơ cấp trong các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tập giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp. Nhà giáo dạy môn văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập áp dụng quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành.

Tên Trường: Trường Trung cấp kỹ nghệ thực hành Hà Nội

Tên tiếng anh: Ha Noi College of  Practical Technics.

Theo đó, chức danh nghề nghiệp của giảng viên giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I), giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II), giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III), giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III); chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I, giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II, giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III, giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV. Thông tư quy định cụ thể nhiệm vụ và các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với từng chức danh nghề nghiệp.

Trong giai đoạn 2018-2020 TP.Hà Nội  dành 356 tỷ đồng cho công tác chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp

Nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương là 500 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 450 tỷ đồng, còn lại là đóng góp của doanh nghiệp, người lao động.

Công nhân tại xưởng sản xuất gỗ. mỹ nghệ

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yều của Đề án“Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp TP.Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” bao gồm: tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm phối hợp các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người lao động trong thực hiện Đề án; Đào tạo nâng cao chất lượng lao động, chú trọng đào tạo ngành nghề phi nông nghiệp cung ứng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và thị trường lao động ngoài tỉnh;

Giải quyết việc làm cho lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động; Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút, tạo việc làm cho lao động ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch; Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ nhằm thu hút sử dụng nhiều lao động gắn với chính sách đào tạo, giải quyết việc làm phù hợp theo từng vùng, từng ngành, từng nhóm đói tượng; Ban hành chính sách đặc thù của tỉnh nhằm khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh nhằm tăng suất lao động, thu hút lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ; Đầu tư phát triển khu vực nông thôn, phát triển ngành nghề sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm ở nông thôn gắn với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp;

Gửi nhận xét