Khu vực phía Trung

Trường Đại học xây dựng Miền Trung

Ngày 14/02/1976 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã Quyết định số 76/QĐ-BXD-TCCB thành lập Trường Trung học Xây dựng số 6 với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ bậc trung học kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, địa bàn thường xuyên gánh chịu thiên tai và là khu vực khó khăn nhất trong cả nướcBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 3069/QĐ-BGD-ĐT ngày 21/5/2001 về thành lập Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 trên cơ sở Trường Trung học Xây dựng số 6. Để tiếp tục phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới, lãnh đạo Nhà trường đã đề ra các mục tiêu và giải pháp quan trọng, trọng đó là:

Đại Học Xây dựng Miền Trung

Đại Học Xây dựng Miền Trung

Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên
Tel/Fax: (057).3823371
Ký hiệu trường: XDT

Ngày 14/02/1976 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã Quyết định số 76/QĐ-BXD-TCCB thành lập Trường Trung học Xây dựng số 6 với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ bậc trung học kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, địa bàn thường xuyên gánh chịu thiên tai và là khu vực khó khăn nhất trong cả nước
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 3069/QĐ-BGD-ĐT ngày 21/5/2001 về thành lập Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 trên cơ sở Trường Trung học Xây dựng số 6. Để tiếp tục phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới, lãnh đạo Nhà trường đã đề ra các mục tiêu và giải pháp quan trọng, trọng đó là:
     1. Xây dựng nhà trường phát triển một cách toàn diện để sớm trở thành trường đại học vào sau 2010.
      2. Tích cực tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng.
      3. Đổi mới phương pháp đào tạo, gắn đào tạo với thực tế sản sản xuất. Mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề đào tạo đi đôi với việc đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo.
      4. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị dạy học. Phát triển nguốn lực về tài chính để đầu tư cho công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Thực hiện thành công các mục tiêu và giải pháp nêu trên, nhà trường đã phát triển từng bước vững chắc, khẳng định được vai trò quan trọng của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Quá trình xây dựng và trưởng thành nhà trường đã hội đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn của một trường đại học chuyên ngành. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ở bậc đại học ngành Xây dựng cho khu vực miền Trung-Tây Nguyên, ngày 28/7/2011 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1279/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung trên cơ  sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 thuộc Bộ Xây dựng.
Sau hơn ba mươi lăm năm thành lập nhà trường đã trực tiếp đào tạo được hàng chục ngàn cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật, đã và đang phối hợp với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc T.P Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nha Trang đào tạo hàng ngàn kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cấp thoát nước, đô thị, cầu đường, cử nhân kế toán. Hơn 95% học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước, nhiều người hiện là cán bộ chủ chốt của ngành Xây dựng, cán bộ chủ chốt của các tỉnh Miền trung và Tây Nguyên, thương hiệu về đào tạo của nhà trường được xã hội chấp nhận.
Sứ mạng:
   Trường Đại học Xây dựng Miền Trung là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học Việt Nam. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác có trình độ đại học và các trình độ thấp hơn, phục vụ cho phát triển kinh tế và xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn theo quy định của Luật Giáo dục Việt Nam.
Mục tiêu:
   Giáo dục người học một cách toàn diện, đáp ứng được chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các lĩnh vực khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, theo mục tiêu của Luật Giáo dục Việt Nam. Triết lý giáo dục của nhà trường là hướng đến người học và nhu cầu xã hội.