Trường Đại học Luật TP.HCM

Trường Đại học Luật TP.HCM:Đại học Luật TPHCM đã chính thức công bố thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh cũng như điểm chuẩn CHÍNH THỨC vào trường năm nay. Click để xem ngay tin tuyển sinh MỚI NHẤT.

Đại Học Luật TP.HCM

Đại Học Luật TP.HCM

Địa chỉ: Số 2 , Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 08.3940.0989
Ký hiệu trường: LPS

Năm 1982, sau khi tái thành lập Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 199-QĐ/ĐT ngày 16/10/1982 về việc thành lập Trường Trung học Pháp lý TP Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Cán bộ tư pháp trước đây. Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp pháp lý.Từ năm 1983 -1988, Trường phối hợp với Trường Đại học Pháp lý Hà Nội mở lớp đại học pháp lý.

Ngày 25/12/1987, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 357-CT về việc thành lập Phân hiệu Đại học Pháp lý TP Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Tư pháp. Phân hiệu có nhiệm vụ phối hợp với Trường Đại học Pháp lý Hà Nội đào tạo cán bộ có trình độ đại học pháp lý cho các tỉnh phía Nam.

Ngày 6/7/1993, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-TC về việc đổi tên Phân hiệu Đại học Pháp lý TP Hồ Chí Minh thành Phân hiệu Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

Ngày 30/3/1996, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ký Quyết định số 1234/GD&ĐT thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu Đại học Luật TPHCM và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp TPHCM.

Ngày 10/10/2000, Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg tách Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh. 

TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM 2013

KÝ HIỆU TRƯỜNG: LPS - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.500

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo trình độ đại học

 

 

 

1. Luật học, gồm các chuyên ngành

D380101

 

1.300

- Luật Thương mại

- Luật Dân sự

- Luật Hình sự

- Luật Hành chính

- Luật Quốc tế

 

A, C, D1,3

 

2. Quản trị kinh doanh

D340101

A, D1,3

100

3. Quản trị - Luật

D340102

A, D1,3

100

+ Vùng tuyển: Trong cả nước

+ Môn thi: theo quy định của Bộ GD và ĐT

+ Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD và ĐT

+ Điểm trúng tuyển theo khối thi và ngành học  • 13/04/2013 12:00