Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Trung

  • 26/09/2021

Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Trung:Chuyên trang này cung cấp thông tin tuyển sinh của các Trường Trung cấp chuyên nghiệp và Hệ Trung cấp chuyên nghiệp trong các trường Cao đẳng ở khu vực các tỉnh miền Trung từ Nghệ An vào đến Bình Thuận. Xin lưu ý: Theo quy định của Bộ GDĐT, bắt...

Chi tiết...


Học viện Âm nhạc Huế

  • 15/01/2014

Học viện Âm nhạc Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực âm nhạc ở trình độ trung cấp, đại học và trên đại học về biểu diễn, sáng tác, lý luận phê bình và sư phạm âm nhạc; nghiên cứu...

Chi tiết...
Trường Trung cấp Y tế Quảng Ngãi

  • 20/12/2011

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ngãi được thành lập theo quyết định số 1089/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoạt động trong lĩnh vực đào tạo Y dược cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh và cả nước.

Chi tiết...


Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi

  • 20/12/2011

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Chính trị tỉnh, với tổng mức đầu tư dự án trên 51 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Chi tiết...Trường Trung cấp Y tế Kon Tum

  • 20/12/2011

Trường Trung cấp Y tế là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ chuyên ngành về đào tạo nghề và của Bộ Y tế về chuyên môn nghiệp vụ.Trường Cao Đẳng Y Tế tỉnh Kon Tum tiền thân là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế tỉnh Kon Tum...

Chi tiết...Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Định

  • 20/12/2011

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định hiện nay, tiền thân là trường trung cấp Nông nghiệp Nghĩa Bình được thành lập theo Quyết định số 64/TCUB ngày 30/4/1976 của UBND cách mạng Tỉnh Nghĩa Bình (nay là UBND Tỉnh Bình Định), là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Sở NN và PTNT, chịu sự quản lý...

Chi tiết...