Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Trung

  • 26/01/2014

Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Trung:Chuyên trang này cung cấp thông tin tuyển sinh của các Trường Trung cấp chuyên nghiệp và Hệ Trung cấp chuyên nghiệp trong các trường Cao đẳng ở khu vực các tỉnh miền Trung từ...

Chi tiết...


Học viện Âm nhạc Huế

  • 15/01/2014

Học viện Âm nhạc Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực âm nhạc ở trình độ trung cấp, đại học và trên đại học về biểu diễn, sáng tác, lý luận phê bình và sư phạm âm nhạc; nghiên cứu...

Chi tiết...