Đào tạo Cao học Quản trị Kinh Doanh chuẩn CEO tại Hà Nội

  • 30/11/2015

Đào tạo Cao học Quản trị Kinh Doanh chuẩn CEO:là một trong những đơn vị đào tạo và cung cấp các chương trình Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo và điều hành có uy tín, trong đó có rất nhiều chương trình đào tạo giám đốc điều hành CEO liên kết với những đối tác nước ngoài danh tiếng ở các nước trong khu vực...

Chi tiết...


Chương trình đào tạo chuẩn thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

  • 30/11/2015

Chương trình đào tạo chuẩn thạc sỹ Quản trị Kinh doanh:Đào tạo trình độ Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng đạt chuẩn quốc tế, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ quản lý và ngoại ngữ tốt đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam.

Chi tiết...


Chương trình thạc sĩ theo hướng Công chức tại Việt Nam

  • 30/11/2015

Chương trình thạc sĩ theo hướng Công chức tại Việt Nam:Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, thay thế Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Chi tiết...


ĐH Hàng hải tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2013

  • 11/01/2013

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trường Đại học Hàng hải thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo...

Chi tiết...


ĐH Y Dược Cần Thơ tuyển sinh Sau ĐH đợt 1 năm 2013

  • 09/01/2013

Trường đại học Y Dược Cần Thơ thông báo chương trình tuyển sinh sau đại học hệ đào tạo chính quy năm 2013. Thông tin tuyển sinh chi tiết theo tường chuyên ngành đào tạo

Chi tiết...


ĐH cần thơ tuyển sinh tiến sỹ 2013

  • 07/01/2013

ĐH cần thơ tuyển sinh tiến sỹ 2013,Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2013 đợt 1,Tuyển sinh đào tạo tiến sỹ năm 2013. Bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh tiến sĩ theo đề án 911 năm 2013,Bộ GD&ĐT chủ trương gửi đi đào tạo ở tất cả các nước...

Chi tiết...

Web Các trường Cao đẳng khu vực miền Nam

  • 31/01/2012

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy,Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục...

Chi tiết...