Cao Đẳng Bách Khoa Hà Nội xét tuyển học bạ

  • 02/07/2015

Cao Đẳng Bách Khoa Hà Nội xét tuyển học bạ: Năm 2015 tuyển sinh Cao đẳng BKHN với nhiều hình thức xét tuyển là điểm thay đổi lớn trong công tác tuyển sinh so với các năm trước. Điều này cho thí sinh nhiều cơ hội trúng tuyển ngành học Cao đẳng Bách Khoa.

Chi tiết...


Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

  • 25/01/2014

Các trường ĐH & CĐ phân theo nhóm ngành đào tạo,Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Chi tiết...


Trương trình trường Cao đẳng khu vực TP. Hà Nội 2013

  • 25/10/2013

Trường trình trường Cao đẳng khu vực TP. Hà Nội 2013,CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGÀNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG(Dựa theo chương trình khung do Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành)

Chi tiết...


Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

  • 17/10/2013

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Quyết định ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ đại học và cao đẳng,Theo kết quả thẩm định tại Văn bản số...

Chi tiết...