Tuyển dụng công chức thuế trực tuyến tại TP.Hà Nội

  • 05/11/2020

Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-BTC ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020, Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức như sau:

Chi tiết...


Trung Tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai tuyển dụng viên chức

  • 05/11/2020

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai (sau đây gọi là Tổng cục) có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) tổ chức thực hiện công tác: tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc; công chức, viên...

Chi tiết...


Xét tuyển công chức trực tuyến: Bộ tài chính

  • 04/11/2020

Để tạo điều kiện cho thí sinh đăng ký dự thi công chức, Tổng cục Thuế đã xây dựng ứng dụng hỗ trợ khai hồ sơ dự thi tuyển dụng công chức trực tuyến.Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế vừa phát đi thông báo công khai chủ trương thi tuyển công chức Tổng cục Thuế

Chi tiết...


Cao Đẳng Du lịch tuyển dụng Giảng Viên ngành Du lịch Nhà Hàng Khách sạn

  • 28/03/2020

Giảng viên thỉnh giảng ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn. Giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo cao đẳng, đại học và thạc sĩ cho các chuyên ngành: + Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. + Quản trị khách sạn. + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.Theo số liệu do Tổng cục Thống kê cung...

Chi tiết...


Chạy công chức viên viên chức vào Bệnh viện tuyến trung ương

  • 20/05/2019

Sau khi chuyển 150 triệu đồng cho Hải mà mãi vẫn không thấy bệnh viện gọi người cháu đi làm việc nên ông T. nghi ngờ tìm gặp Hải đòi lại tiền. Tuy nhiên, đối tượng tìm cách lảng tránh và cũng không trả lại tiền đã nhận...

Chi tiết...


Công chức Viên chức : Chống chạy chức, chạy quyền

  • 16/05/2019

Tổng Bí thư: “Kiên quyết chống chạy chức chạy quyền, đã chạy là không dùng!”."CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN" LÀ ĐẦU TƯ SIÊU LỢI NHUẬN

Chi tiết...


Tuyensinhtructuyen.edu.vn - Tuyển dụng công chức viên chức

  • 21/12/2018

Tuyensinhtructuyen.edu.vn - Tuyển dụng công chức viên chức Sau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ công chức, viên chức mới nhất hiện hành, được phân loại theo từng chủ đề:

Chi tiết...


Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội tuyển dụng công chức giảng viên

  • 26/07/2018

UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội .QĐ 03/2008 Bộ_LĐTBXH Ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề

Chi tiết...


Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại tổ chức tuyển dụng viên chức

  • 25/07/2018

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; .Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Chi tiết...


Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo tuyển dụng 45 viên chức

  • 25/07/2018

Thực hiện Quyết định số: 5675/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức:

Chi tiết...