Kỳ thi Cambridge English: Advanced (CAE) - CEFR Level C1

  • 16/01/2016

Kỳ thi CAE bậc C1 châu Âu (CEFR) do Hội đồng Khảo thí Cambridge English (thành viên của Đại học Cambridge) sở hữu chương trình và tổ chức các kỳ thi trên toàn thế giới. CEFR có 6 bậc (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Chi tiết...


University of Oxford Vietnames

  • 29/08/2015

University of Oxford - Oxford, United Kingdom - College,Oxford Advanced Learner's Dictionary at,Download Oxford Advanced Learner's Dictionary 8th Edition for iOS

Chi tiết...


Imperial College LondonMedias.vn Vietnames

  • 29/05/2015

Media - Imperial College London,Department of Mathematics - Imperial College London,Department of Computing - Imperial College London

Chi tiết...


Indiana University-Purdue University, Indianapolis

  • 28/02/2015

Indiana University-Purdue University--Indianapolis

Chi tiết...


University"DH" of California, Los Angeles

  • 01/10/2013

University"DH" of California, Los Angeles,(Trường đại học quốc tế) Chương trình học của UCLA được xếp thứ hạng cao; đa số các chương trình Ph.D. nằm trong 20 trường có chất lượng cao nhất của Mỹ theo thống kê của National Research Council.

Chi tiết...


University of California, Berkeley Medias.vn- Vietnames

  • 29/12/2012

University of California, Berkeley,university of california--berkeley (haas),Berkeley-Columbia Executive MBA Program - Columbia University

Chi tiết...


University of Cambridge in Vietnames

  • 29/12/2012

Gates Cambridge Scholarship at University of Cambridge,Gates Cambridge Scholarship at University of Cambridge,Vietnam National University says yes to Cambridge English

Chi tiết...


California Institute of Technology

  • 29/12/2012

california institute of technology in southern california,Caltech Chemical Engineer Frances Arnold Awarded National Medal of Technology and Innovation

Chi tiết...


University College London

  • 29/12/2012

University guide 2013:University College London,University guide 2013: University league table

Chi tiết...


Mount Saint Vincent University

  • 29/12/2012

Mount Saint Vincent University's Faculty of Education offers a dynamic and progressive two-year teacher education program. 

Chi tiết...