Tuyển sinh Đào tạo Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng

  • 28/11/2016

Tuyển sinh Đào tạo Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng  Việt Nam thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học hệ Thạc sĩ trong năm 2016 & chi tiết thông tin tuyển sinh theo từng ngành đào tạo.

Chi tiết...


HV Hành chính tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Quản lý công,Chính sách công

  • 15/03/2016

Ngành: Luật Hiến pháp và luật Hành chính,Ngành: Tài chính - Ngân hàng Ngày 08 tháng 6 năm 2012 theo Quyết định số 1166/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện

Chi tiết...


HV Tài chính tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ (Academy Of Finance)

  • 15/03/2016

Học viện Tài chính tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 01, năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”và Chỉ tiêu tuyển sinh cao học năm 2014, Học viện Tài chính thông báo tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt I năm 2016, với 02 chuyên ngành sau đây:

Chi tiết...


Tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Hà Nội

  • 13/02/2015

Tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Hà Nội Căn cứ quyết định số 1426/QĐ - BGDĐT ngày 25/4/2014 v/v cho phép Trường Đại học Thành Tây đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Thực hiện công văn số...

Chi tiết...


ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh Sau ĐH đợt 1 năm 2015

  • 01/02/2015

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh Sau ĐH đợt 1 năm 2015 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh sau đại học (SĐH) đợt 1 năm 2015 như sau:

Chi tiết...


Tuyển sinh cao học quản trị kinh doanh 2015 tại Hà Nội

  • 24/01/2015

Tuyển sinh cao học quản trị kinh doanh 2015 tại Hà Nội Đại học Đông Đô lấy ngày 03 tháng 10 làm ngày truyền thống của Trường, là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, là nơi cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng,...

Chi tiết...


Trường ĐH Kinh doanh công nghệ HN tuyển thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh

  • 03/01/2015

Ngày 21/11/2005 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 300/2005/QĐ-TTg, về việc giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội (nay là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà...

Chi tiết...


tuyển dụng thạc sĩ công nghệ thông tin tại Hà Nội

  • 13/12/2014

tuyển dụng thạc sĩ công nghệ thông tin tại Hà NộiNếu học kỳ 1 và học kỳ 3 dành cho việc tiếp thu những kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo thành viên thuộc Đại...

Chi tiết...


Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2015

  • 25/11/2014

Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2015,Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học các ngành QT Kinh doanh, KT Điện tử, KT Viễn thông, Ngôn ngữ Anh, Luật Kinh tế, CN thông tin, CN Sinh học năm 2014

Chi tiết...


HV Tài chính tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 Năm 2015

  • 03/11/2014

HV Tài chính tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 Năm 2015,Thực hiện Thông tư Số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”, căn cứ...

Chi tiết...