Tuyển sinh Thạc sĩ Kế toán & Hành chính công

  • 08/12/2017

Đánh giá hiệu suất làm việc có thể là một trải nghiệm đầy mệt mỏi hoặc bực tức, đặc biệt khi bạn không chắc mình ở tình trạng nào trong suốt năm vừa qua. Tuyển sinh Thạc sĩ Kế toán & Hành chính công, nếu làm đúng cách, các nhận xét đánh giá của bạn có thể là công cụ giá trị để nhận lại những góp ý...

Chi tiết...


Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển thạc sĩ Luật Hà Nội

  • 13/06/2017

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo cao học năm 2017 đợt 1 ngành luật với tổng 160 chỉ tiêu.

Chi tiết...


Tuyển sinh thạc sỹ Luật Hà Nội-Khoa Đào tạo Sau đại học

  • 13/06/2017

Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế của Viện Đại học Luật Hà Nội.Khoa Luật được thành lập theo quyết định số 1050/GD-ĐT ngày 28/03/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết...


Tuyển sinh Đào tạo Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng

  • 28/11/2016

Viện đào tạo Quản lý Quốc tế (SIDECM)-Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công chức.Đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế ngành công nghiệp mỏ, dầu khí và các ngành công nghiệp khác trong nền kinh tế Quốc dân. Đào tạo các thạc sĩ có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, có tư duy phát hiện và vận dụng...

Chi tiết...


HV Hành chính tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Quản lý công,Chính sách công

  • 15/03/2016

Ngành: Luật Hiến pháp và luật Hành chính,Ngành: Tài chính - Ngân hàng Ngày 08 tháng 6 năm 2012 theo Quyết định số 1166/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện

Chi tiết...


HV Tài chính tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ (Academy Of Finance)

  • 15/03/2016

Học viện Tài chính tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 01, năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”và Chỉ tiêu tuyển sinh cao học năm 2014, Học viện Tài chính thông báo tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt I năm 2016, với 02 chuyên ngành sau đây:

Chi tiết...


Tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Hà Nội

  • 13/02/2015

Tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Hà Nội Căn cứ quyết định số 1426/QĐ - BGDĐT ngày 25/4/2014 v/v cho phép Trường Đại học Thành Tây đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Thực hiện công văn số...

Chi tiết...


ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh Sau ĐH đợt 1 năm 2015

  • 01/02/2015

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh Sau ĐH đợt 1 năm 2015 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh sau đại học (SĐH) đợt 1 năm 2015 như sau:

Chi tiết...


Tuyển sinh cao học quản trị kinh doanh 2015 tại Hà Nội

  • 24/01/2015

Tuyển sinh cao học quản trị kinh doanh 2015 tại Hà Nội Đại học Đông Đô lấy ngày 03 tháng 10 làm ngày truyền thống của Trường, là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, là nơi cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng,...

Chi tiết...


Trường ĐH Kinh doanh công nghệ HN tuyển thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh

  • 03/01/2015

Ngày 21/11/2005 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 300/2005/QĐ-TTg, về việc giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội (nay là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà...

Chi tiết...