tuyển sinh liên thông ĐH Thương mại

  • 15/02/2017

tuyển sinh liên thông Đại học Thương Mại hệ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng.Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Thương Mại Bằng Chính Quy

Chi tiết...


Liên thông chính quy Đại Học Công Nghiệp - chỉ tiêu bổ sung

  • 09/02/2017

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 315/2005/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.

Chi tiết...


Đại Học Luật Hà Nội tuyển sinh ĐH Luật tư pháp 2016

  • 26/06/2016

Trường chịu sự quản lí, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lí nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ tiêu Đào tạo hệ Tại chức Đại học Luật năm 2016 cụ thể như sau:Khóa 2 mở tại Trường Trung cấp đa ngành Hà Nội chi tiết Website:Hlu.edu.vn

Chi tiết...


Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh ĐH hệ không chính quy

  • 10/11/2015

Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh ĐH hệ không chính quy,Nếu bạn đang tìm một khóa học ĐH luật Không chính quy thì bạn đã thành công một nửa rồi đấy rồi đấy! Hãy đăng ký trực tuyến để tham gia các khóa học chất lượng và thời gian đào tạo nhanh nhất

Chi tiết...


ĐH Thương mại tuyển sinh ĐH hệ VLVH năm 2015

  • 06/04/2015

ĐH Thương mại tuyển sinh ĐH hệ VLVH năm 2015 Căn cứ Qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, ban hành kèm theo quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư...

Chi tiết...


[TS ĐH Luật] KHoa Luật tuyển sinh Hệ CQ hoặc VLVH

  • 28/03/2015

[TS ĐH Luật] KHoa Luật tuyển sinh Hệ CQ hoặc VLVH Viện ĐH Mở Hà Nội- Đại học Luật thông báo tuyển sinh, đào tạo theo nhu cầu xã hội NGÀNH LUẬT HỌC, hình thức văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 8 (Khóa học 2015-2018) năm 2015 như...

Chi tiết...


ĐH Luật tuyển sinh ĐH liên thông hệ chính quy năm 2015

  • 06/03/2015

ĐH Luật tuyển sinh ĐH liên thông hệ chính quy năm 2015,Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:Căn cứ công văn phúc đáp số 2205/ĐHV-GDTX của Đại...

Chi tiết...


ĐH Giao thông vận tại tuyển sinh ĐH Hình thức VLVH năm 2015

  • 29/01/2015

ĐH Giao thông vận tại tuyển sinh ĐH Hình thức VLVH năm 2015 Trung tâm Khoa học Công nghệ Trường Đại học Giao thông Vận tải được thành lập theo Quyết định số 2084/QĐ-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông...

Chi tiết...


Xét tuyển cao đẳng sư phạm trung ương tuyển sinh 2014 (VLVH)

  • 25/09/2014

Xét tuyển cao đẳng sư phạm trung ương tuyển sinh 2014 (VLVH),Thí sinh tốt nghiệp TCSP các ngành trên chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ: Thi các môn văn hóa theo khối thi...

Chi tiết...


Đại Học sư phạm tuyển sinh liên thông Cao đẳng Lên ĐH tiểu học

  • 25/09/2014

Đại Học sư phạm tuyển sinh liên thông Cao đẳng Lên ĐH tiểu học,Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh đại học hệ liên thông chính quy từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2014, đào tạo cấp bằng...

Chi tiết...