ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật

  • 10/10/2021

Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đây là một vấn đề gây khá nhiều tranh cãi đối với mọi người. Nhiều người quan niệm các thạc sĩ ở Việt Nam đa số là không có kiến thức tế, thạc sĩ giấy, nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ người khác...

Chi tiết...


ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ trực tuyến

  • 03/08/2020

Bắt đầu từ năm nay, trường Đại học Bách Khoa, Đại học quốc gia - TP HCM thông báo tuyển sinh trong cả nước với hai chuyên ngành vật lý tính toán và cơ học tính toán thuộc ngành khoa học tính toán.Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1...

Chi tiết...


ĐH Lao động Xã hội tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật (Cơ sở chính)

  • 08/05/2020

Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Hà Nội): ĐH Lao động - Xã hội có 2 cơ sở tại Hà Nội và một cơ sở tại TP.HCM. Điểm trúng tuyển tại các cơ sở chênh lệch nhau từ 0,5-2 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Quản trị Nhân lực ở cơ sở TP.HCM với 26,25 điểm

Chi tiết...


ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Cao học

  • 30/08/2019

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học quốc gia, đại học vùng, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Viện trưởng các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ và các cơ quan, tổ chức, cá...

Chi tiết...


ĐH Nông Lâm TP.HCM tuyển sinh đào tạo sau ĐH (thạc sĩ)

  • 08/12/2018

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ.Mở ngành đào tạo sau đại học đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và xu thế hội nhập thế giới.

Chi tiết...


ĐH Công nghệ TPHCM tuyển sinh sau ĐH thạc sĩ cao học

  • 08/10/2018

Ngày 26/4/1995, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 235/TTg thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Đến ngày 24/06/1995, HUTECH chính thức đi vào hoạt động và tuyển sinh trình độ Đại học khóa đầu tiên vào năm học 1995-1996 (theo quyết định số 2128/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào...

Chi tiết...


ĐHSP TP.HCM tuyển sinh bổ sung Thạc sĩ (học vị)

  • 07/10/2018

Căn cứ Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 7/5/2009 và Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Trưởng...

Chi tiết...


ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ ,thạc sỹ

  • 07/08/2018

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa thông báo tuyển sinh sau ĐH năm 2007 cho 32 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 38 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.

Chi tiết...


ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ cao học

  • 08/05/2018

Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh ngoài nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học còn đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học gồm đào tạo Thạc sĩ và đào tạo Tiến sĩ. Đào tạo tiến sĩ từ năm 1985 (trước đây gọi là phó tiến sĩ) và đào tạo thạc sĩ từ năm 1991.

Chi tiết...


ĐH Kinh tế Luật TP.HCM đào tạo Thạc sĩ (Cao học Luật tư pháp)

  • 14/01/2018

Đại học Kinh tế Luật TPHCM là cơ sở đào tạo học viên có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Kinh tế – Luật. Ngoài ra, Trường còn tiến hành hợp tác về đào tạo và nghiên cứu với một số trường và tổ chức ở ngoài nước như: Đại học Long Island (Hoa Kỳ), Đại học...

Chi tiết...