Liên thông: Bác sĩ đa khoa tại ĐH [(Medical College)]

  • 22/12/2016

Xét kết quả học tập (Học bạ) bậc Trung học phổ thông cho TẤT CẢ các ngành, ngoại trừ ngành Dược sỹ và Bác sĩ Đa khoa. Ngành Kiến trúc có tổ chức thi tuyển riêng môn VẼ MỸ THUẬT vào ngày 11&12/07/2015 hoặc thí sinh nộp kết quả môn Vẽ Mỹ thuật từ trường có tổ chức thi.

Chi tiết...


ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ tuyển sinh đào tạo liên thông từ TC lên CĐ chính quy

  • 20/03/2016

Thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng Y - Dược.Thực hiện công văn số 636/HD-ĐHH-ĐTĐH ngày 06/06/2008 của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn thực hiện quy định đào tạo liên thông...

Chi tiết...


Liên thông Đào tạo Bác sỹ Đa Khoa tại Trường ĐH Y Dược

  • 20/03/2016

TB TS đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2016 (Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng từ 36 tháng trở lên).Thực hiện Thông tư số 06/2008/TT-BYT ngày 26/05/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng Y - Dược.Trường Đại học Y...

Chi tiết...


ĐH Đà Nẵng tuyển sinh ĐH liên thông VLVH 2015 (chưa đủ 36 tháng)

  • 30/03/2015

ĐH Đà Nẵng tuyển sinh ĐH liên thông VLVH 2015 (chưa đủ 36 tháng) ại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học (chưa đủ 36 tháng) năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng

Chi tiết...


ĐH Đà Nẵng tuyển sinh ĐH Liên thông VLVH 2015 (đủ 36 tháng)

  • 30/03/2015

ĐH Đà Nẵng tuyển sinh ĐH Liên thông VLVH 2015 (đủ 36 tháng) Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học (đủ 36 tháng) năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng

Chi tiết...


ĐH Y Dược tuyển sinh ĐH liên thông dược sỹ đa khoa

  • 12/12/2014

ĐH Y Dược  tuyển sinh ĐH liên thông dược sỹ đa khoa Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 6975/BGDĐT-GDĐH về việc mở ngành đào tạo nhân lực y tế tại các cơ sở giáo dục đại học không chuyên...

Chi tiết...


Liên thông từ Trung Cấp lên Đại Học y sỹ đa khoa

  • 12/12/2014

Liên thông từ Trung Cấp lên Đại Học y sỹ đa khoa Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 6975/BGDĐT-GDĐH về việc mở ngành đào tạo nhân lực y tế tại các cơ sở giáo dục đại học không chuyên...

Chi tiết...


Đại học Võ trường Toản tuyển sinh liên thông 2014

  • 12/03/2014

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Y đa khoa, hệ chính quy. Thời gian đào tạo là 2.5 năm. Sinh viên sau khi...

Chi tiết...


ĐH Thủ Dầu Một tuyển sinh ĐH liên thông hệ VLVH năm 2014

  • 05/03/2014

Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định số 900/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương.Kế thừa 6 ngành đào tạo cao đẳng từ Trường Cao đẳng sư phạm...

Chi tiết...


ĐH Đồng Tháp tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2014

  • 05/03/2014

ĐH Đồng Tháp tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2014,ĐH Đồng Tháp tuyển sinh Liên thông theo hình thức VLVH năm 2014

Chi tiết...