Trường ĐH Luật – ĐH Huế tuyển sinh ĐH hệ VLVH cũ

  • 12/02/2016

Cơ cấu khoa Luật gồm ba bộ môn: Luật Hành chính - Nhà nước, Luật Tư pháp - Dân sự và Luật Kinh tế - Quốc tế. Quá trình xây dựng, đội ngũ Khoa Luật phát triển ngày càng lớn mạnh. Để đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và tiền đề cho thành lập Trường Đại học Luật- Đại học Huế, ngày 19 tháng 8 năm...

Chi tiết...


tuyển sinh liên thông ngành sư phạm mầm non lên CĐ ĐH chính quy

  • 30/08/2014

tuyển sinh liên thông ngành sư phạm mầm non lên CĐ ĐH chính quy,Tuyển sinh trung cấp sư phạm mầm non trường Cao đẳng Hải Dương 2014, Căn cứ Quyết định số 91/TB-BGD&ĐT ngày 03 tháng 03 năm 2014 về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm...

Chi tiết...


ĐH Y Dược Huế tuyển sinh ĐH hệ CQ năm 2014

  • 05/03/2014

ĐH Y Dược Huế tuyển sinh ĐH hệ CQ năm 2014:V/v tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm học 2014-2015 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng từ 36 tháng trở lên)

Chi tiết...


ĐH Tiền Giang liên kết tuyển sinh Đại học VLVH năm 2014

  • 03/03/2014

ĐH Tiền Giang liên kết tuyển sinh Đại học VLVH năm 2014:Liên kết tuyển sinh vừa làm vừa học (Học tại Trường Đại học Tiền Giang)

Chi tiết...