Ôn tập THPT Online Học trực tuyến - Môn Lịch Sử

  • 30/12/2014

Ôn tập THPT Online Học trực tuyến - Môn Lịch Sử:Hệ thống bài giảng môn Lịch sử được giảng bởi cô giỏi Trung Nước với 12 chuyên đề về Lịch sử Thế giới và Lịch sử Việt Nam.Muốn thành công trong môi trường đào tạo trực tuyến, bản...

Chi tiết...


Kinh nghiệm ôn thi học tập THPT-ĐH môn Lịch sử

  • 30/10/2014

Kinh nghiệm ôn thi học tập THPT-ĐH môn Lịch sử:Kinh nghiệm ôn thi đại học môn Lịch sử,Để học và ôn tập hiệu quả môn Lịch sử trước các kỳ thi quan trọng cần có phương pháp hợp lý và tạo tâm lý thoải...

Chi tiết...