Tuyển sinh đại học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc bằng môn Văn-Sử-Địa

  • 21/02/2018

Tuyển sinh đại học năm 2018, nhiều ngành xét tuyển tổ hợp môn trái ngược với ngành đào tạo,Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ như ngành kỹ thuật, kế toán... bằng tổ hợp Văn- Sử- Địa.

Chi tiết...


Nhóm ngành quản trị,kế toán, tài chính,kinh doanh

  • 11/04/2017

Nhóm ngành quản trị,kế toán, tài chính,kinh doanh:Như ngành Quản trị kinh doanh có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Du lịch.... Ngành Kinh tế có các chuyên ngành: Kinh tế học, Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Kinh tế lao động và quản lý nguồn...

Chi tiết...