Danh sách Đại học, Học viện thuộc Quân đội, Công An

  • 25/11/2019

Những điểm cần lưu ý khi dự thi các trường Quân đội – Công an,Mọi thông tin, vướng mắc cần tư vấn về khối các trường Quân đội – Công an, các bạn học sinh có thể "Viết ý kiến" dưới bài viết này hoặc trao đổi tại đây.

Chi tiết...


Các trường Đại học, Học viện thuộc Quân đội và Công an 2019

  • 12/08/2019

Các trường Đại học, Học viện thuộc Quân đội và Công an 2020 Những điểm cần lưu ý khi dự thi các trường Quân đội – Công an,Các trường khối ngành Quân đội – Công an có đặc thù riêng trong việc tuyển sinh và đào tạo, bài viết này sẽ tổng hợp một số lưu ý đáng chú ý để các bạn quan tâm có thể theo dõi...

Chi tiết...


T51 - Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI

  • 23/05/2018

Chuyên ngành Cảnh sát bảo vệ trại giam; chuyên ngành Trinh sát trại giam; chuyên ngành Giáo dục và cải tạo phạm nhân; chuyên ngành Quản lý phạm nhân, đối tượng trong trại tạm giam, nhà tạm giữ; chuyên ngành Cảnh sát hỗ trợ tư pháp; bổ sung các kỹ năng mềm mà người học cẩn đạt được sau khi tốt nghiệp...

Chi tiết...


T49 - Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III

  • 22/05/2018

Ngày 29 tháng 03 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 268/2007/QĐ-BCA(X13) về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III. Số hiệu (T49).

Chi tiết...


T52 - Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân V

  • 22/05/2018

Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở "Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hành trong giảng dạy các học phần nghiệp vụ ngành, chuyên ngành thuộc ngành Trinh sát Cảnh sát tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V" do đồng chí Thiếu tá, ThS Nguyễn...

Chi tiết...


PBH Trường Sĩ quan Công binh

  • 04/12/2017

Trường Sĩ quan Công binh, tiền thân là các lớp học đầu tiên do Cục Công binh tổ chức và Phân khoa Công binh, thuộc Trường Lục quân Trung học Trần Quốc Tuấn.Trường Đại học Ngô Quyền

Chi tiết...


Học viện Biên phòng

  • 31/07/2016

Học viện Biên phòng (Trans-Border Institute - University of San Diego) Học viện Biên phòng (trước đây là Trường Sĩ quan Công an nhân dân vũ trang) được thành lập ngày 20/5/1963 đóng tại Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội; trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Biên...

Chi tiết...


Học viện Chính trị Công an Nhân dân

  • 05/06/2016

Học viện Chính trị Công an Nhân dân,Học viện Chính trị Công an nhân dân được thành lập trên cơ sở Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an (T41).Ngày 1/3/2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 315/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Chính trị CAND.Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ra Quyết định số...

Chi tiết...


QPH/QPS Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

  • 09/09/2015

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng, Ngày 6/3/2000, Bộ trưởng Bộ quốc phòng ký quyết định số 294/200QP- QĐ đổi tên trường thành Trường Trung học Công nghiệp quốc phòng. Sau 52 năm đào tạo các ngành nghề bậc trung cấp và CNKT, do nhu cầu đào tạo cho quân đội, cho công nghiệp quốc phòng và đào tạo...

Chi tiết...


Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich)

  • 09/07/2015

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich),Trường Đại học Trần Đại Nghĩa có trụ sở chính tại Tp.HCM. Là trường Đại học công lập, hoạt động theo điều lệ trường đại học.Trường Đại học Trần Đại Nghĩa trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng Việt Nam, là trường đại...

Chi tiết...