Tư vấn Kỹ thuật - y dược - nông lâm tại Hà Nội

  • 12/04/2019

Tư vấn tuyển sinh quốc gia: ngành xã hội ít đuợc thí sinh quan tâm,Ngày hội có gần 130 gian tư vấn của 78 trường ĐH, CĐ và TCCN, trường nghề và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Tại đây, học sinh ít đến tư vấn ở nhóm ngành khoa học xã hội, quân đội, công an, luật, y dược (chỉ khoảng...

Chi tiết...


Luật Giáo dục - Tuyển sinh trực tuyến

  • 11/04/2019

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2019, khi Luật Giáo dục đại học có hiệu lực, hàng năm trong báo cáo tổng kết năm học của Bộ giáo dục và đào tạo đều có đánh giá, sơ kết quá trình hướng dẫn thi hành và triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học.

Chi tiết...


Liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học ngành điện?

  • 30/03/2019

Như vậy, đến thời điểm này Bộ GD-ĐT cho phép 27 trường ĐH, CĐ được phép đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học chính quy và vừa làm vừa học.

Chi tiết...


Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

  • 10/03/2019

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT về sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT. Theo đó, trong kì thi THPT quốc gia, quy chế thi có nhiều thay đổi mới nổi bật như:

Chi tiết...


Luật Giáo dục - Bộ tư pháp phối hợp điều chỉnh

  • 09/03/2019

Nghị quyết số 04-NQ/HNTW ngày 14/01/1993 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Luật Giáo dục 1998 (Điều 44).Bậc đại học không chỉ đào tạo con người như một công cụ, mà còn cần giáo dục con người như một mục đích, đó là con người nhân văn.

Chi tiết...


Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

  • 09/03/2019

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông (có lớp 9), Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, Hiệu trưởng trường bổ túc văn hóa, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng trường phổ thông) cần tổ chức cho toàn thể cán bộ quản...

Chi tiết...


Luật Giáo dục - Phần 1

  • 14/01/2018

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Chi tiết...


Chính sách cộng điểm ưu tiên đang bị ngược đối với thí sinh TP. trung ương

  • 05/08/2017

30 điểm trượt đại học: Mức cộng ưu tiên không công bằng.Cộng điểm ưu tiên có được điều chỉnh giảm?.Thu hẹp đối tượng và khu vực ưu tiên

Chi tiết...


[(Luật giáo dục.moet.gov.vn)]: Đăng ký xét tuyển tốt nghiệp thpt

  • 04/04/2017

[(Luật giáo dục.moet.gov.vn)]: Thí sinh không được xét tốt nghiệp nếu bỏ không thi bài thi tổ hợp đã đăng ký dự thi

Chi tiết...


[(Luật giáo dục.moet.gov.vn)]: Danh sách cụm thi THPT Quốc gia

  • 30/03/2017

[(Luật giáo dục.moet.gov.vn)]:Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 63 cụm thi THPT quốc gia năm 2017. Mỗi tỉnh thành có một cụm thi do Sở Giáo dục chủ trì, các đại học có trách nhiệm phối hợp.

Chi tiết...