Luật Giáo dục - Phần 1

  • 14/01/2018

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Chi tiết...


Chính sách cộng điểm ưu tiên đang bị ngược đối với thí sinh TP. trung ương

  • 05/08/2017

30 điểm trượt đại học: Mức cộng ưu tiên không công bằng.Cộng điểm ưu tiên có được điều chỉnh giảm?.Thu hẹp đối tượng và khu vực ưu tiên

Chi tiết...


[(Luật giáo dục.moet.gov.vn)]: Đăng ký xét tuyển tốt nghiệp thpt

  • 04/04/2017

[(Luật giáo dục.moet.gov.vn)]: Thí sinh không được xét tốt nghiệp nếu bỏ không thi bài thi tổ hợp đã đăng ký dự thi

Chi tiết...


[(Luật giáo dục.moet.gov.vn)]: Danh sách cụm thi THPT Quốc gia

  • 30/03/2017

[(Luật giáo dục.moet.gov.vn)]:Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 63 cụm thi THPT quốc gia năm 2017. Mỗi tỉnh thành có một cụm thi do Sở Giáo dục chủ trì, các đại học có trách nhiệm phối hợp.

Chi tiết...


[(Hướng Nghiệp molisa.gov.vn)]: Quy định thời gian tối đa đào tạo CĐ, trung cấp

  • 30/03/2017

[(Hướng Nghiệp molisa.gov.vn)]: Qui chế này bao gồm qui định tổ chức đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề hệ chính qui về kiểm tra và thi học phần; thi tốt nghiệp; công nhận tốt nghiệp; và những nội dung có liên quan.

Chi tiết...


[(Luật giáo dục.moet.gov.vn)]: Thủ tục đăng ký thi lại tốt nghiệp THPT

  • 17/03/2017

[(Luật giáo dục.moet.gov.vn)]: Tiếp tục thắc mắc về nhận giấy báo dự thi? Thắc mắc về trường ĐH Hàng Hải? Hình thức xét tuyển NV2, NV3 là như thế nào?

Chi tiết...


[(Luật giáo dục.moet.gov.vn)]: Quy định mới về đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

  • 17/03/2017

[(Luật giáo dục.moet.gov.vn)]: Quy chế quy định về hoạt động đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) trình độ đại học vừa được Bộ GD&ĐT ban hành.

Chi tiết...


[(Luật giáo dục.moet.gov.vn)]: Ban hành quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

  • 17/03/2017

Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

Chi tiết...


[Đề án bô Giáo dục đào tạo] Thời gian đào tạo ĐH, CĐ được rút ngắn 1 năm

  • 07/11/2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân gồm 4 cấp học: mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH.

Chi tiết...


Hướng dẫn nhập học sinh viên Cao đẳng sư phạm Hà Nội chính quy

  • 25/06/2016

Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - Chỉ tiêu 350 em,nhập học tháng 7 Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo Cao Đẳng sư Phạm Hà Nội, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012...

Chi tiết...