Tuyển sinh Đào tạo Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng

  • 28/11/2016

Tuyển sinh Đào tạo Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng  Việt Nam thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học hệ Thạc sĩ trong năm 2016 & chi tiết thông tin tuyển sinh theo từng ngành đào tạo.

Chi tiết...


HV Hành chính tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Quản lý công,Chính sách công

  • 15/03/2016

Ngành: Luật Hiến pháp và luật Hành chính,Ngành: Tài chính - Ngân hàng Ngày 08 tháng 6 năm 2012 theo Quyết định số 1166/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện

Chi tiết...


HV Tài chính tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ (Academy Of Finance)

  • 15/03/2016

Học viện Tài chính tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 01, năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”và Chỉ tiêu tuyển sinh cao học năm 2014, Học viện Tài chính thông báo tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt I năm 2016, với 02 chuyên ngành sau đây:

Chi tiết...


Kỳ thi Cambridge English: Advanced (CAE) - CEFR Level C1

  • 16/01/2016

Kỳ thi CAE bậc C1 châu Âu (CEFR) do Hội đồng Khảo thí Cambridge English (thành viên của Đại học Cambridge) sở hữu chương trình và tổ chức các kỳ thi trên toàn thế giới. CEFR có 6 bậc (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Chi tiết...


Đào tạo Cao học Quản trị Kinh Doanh chuẩn CEO tại Hà Nội

  • 30/11/2015

Đào tạo Cao học Quản trị Kinh Doanh chuẩn CEO:là một trong những đơn vị đào tạo và cung cấp các chương trình Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo và điều hành có uy tín, trong đó có rất nhiều chương trình đào tạo giám đốc điều hành CEO liên kết với những đối tác nước ngoài danh tiếng ở các nước trong khu vực...

Chi tiết...


Chương trình đào tạo chuẩn thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

  • 30/11/2015

Chương trình đào tạo chuẩn thạc sỹ Quản trị Kinh doanh:Đào tạo trình độ Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng đạt chuẩn quốc tế, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ quản lý và ngoại ngữ tốt đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam.

Chi tiết...


Chương trình thạc sĩ theo hướng Công chức tại Việt Nam

  • 30/11/2015

Chương trình thạc sĩ theo hướng Công chức tại Việt Nam:Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, thay thế Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Chi tiết...


University of Oxford Vietnames

  • 29/08/2015

University of Oxford - Oxford, United Kingdom - College,Oxford Advanced Learner's Dictionary at,Download Oxford Advanced Learner's Dictionary 8th Edition for iOS

Chi tiết...


Imperial College LondonMedias.vn Vietnames

  • 29/05/2015

Media - Imperial College London,Department of Mathematics - Imperial College London,Department of Computing - Imperial College London

Chi tiết...


Indiana University-Purdue University, Indianapolis

  • 28/02/2015

Indiana University-Purdue University--Indianapolis

Chi tiết...