Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Hải Dương

  • 17/09/2015

Trường Cao đẳng Sư phạm.Khối ngành Sư phạm: Cao đẳng Mầm non, Cao đẳng Tiểu học. Đào tạo giáo viên THCS gồm các chuyên ngành: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất.

Chi tiết...


Các trường cao đẳng nghề khu vực miền Bắc

  • 25/08/2013

Các trường cao đẳng nghề khu vực miền Bắc 2013:Chuyên trang này cung cấp thông tin tuyển sinh của các trường Cao đẳng nghề khu vực miền Bắc từ Thanh Hóa trở ra. 

Chi tiết...