Các trường Cao đẳng khu vực TP. HCM

  • 15/10/2020

Các trường Cao đẳng khu vực TP. HCM,Thông tin tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy của các trường Cao đẳng khu vực Tp.HCM. Các trường có dấu (*) là trường ngoài công lập.

Chi tiết...


Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3

  • 25/06/2018

Cao đẳng Gia thông vận tải 3 được thành lập trên cơ sở trường Trung học Giao thông vận tải Khu vực III theo quyết định số 3093/QĐ/BGD & ĐT-TCCB ngày 8/07/2002 của bộ trưởng Bộ GD & ĐT và Quyết định số 2185/2002/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ngày 12/07/2002 quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền...

Chi tiết...


Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan

  • 01/07/2017

Cao đẳng Tài chính Hải quan là trường cao đẳng đầu tiên được Bộ Giáo dục – Đào tạo cho phép đào tạo chương trình cao đẳng Chất lượng cao theo quyết định số 5220/BGDĐT-GDĐH ký ngày 09 tháng 10 năm 2015.

Chi tiết...


Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM(*)

  • 08/02/2016

Ngày 26/08/2005 theo Quyết định 4756/QĐ – BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP. Hồ Chí Minh được thành lập có tên tiếng Anh là Hochiminh city Institute of Applied Science and Technology (HIAST). Trường chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND TP....

Chi tiết...


Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh

  • 26/06/2015

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải được thành lập theo quyết định số 6939/ QĐ - BDGĐT ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trường Trung học Giao thông công chính Tp.HCM. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự...

Chi tiết...


CM3 Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

  • 14/06/2015

Trường cao đẳng Sư phạm Trung Ương TPHCM: Thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và xét tuyển chính thức vào trường CĐ Sư phạm Trung ương năm Đăng ký hàng năm. Các chương trình đào tạo hệ chính quy

Chi tiết...


Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm

  • 23/09/2013

Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Phú Lâm (tên Tiếng Anh: Phu Lam Technical And Economics College)  với mục tiêu sứ mệnh: “Mang lại cho học sinh, sinh viên và người lao động những cơ hội học tập các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm nhằm...

Chi tiết...


Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

  • 01/09/2013

Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế cũng như đáp ứng xu hướng hội nhập ngày càng sâu, rộng dịch vụ tuyển sinh du học ra đời và ngày càng phát triển.

Chi tiết...


Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

  • 25/07/2013

Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp được thành lập ngày 11/8/1999 theo Quyết định số 2670/QĐ-BGD&ĐT/TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đề nghị của Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tên Tiếng Anh của trường là “The College of Technology and...

Chi tiết...


Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

  • 25/06/2013

Cao đẳng Kinh tế Đối (website: ktdn.edu.vn)ngoại trực thuộc Bộ Công thương được nâng cấp theo Quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại.

Chi tiết...