Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

  • 25/10/2013

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà NộiCăn cứ vào Luật Giáo dục và văn bản hướng dẫn thi hành; Quy chế đào tạo Sau đại học; Hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học; Quy chế tuyển sinh Sau...

Chi tiết...


Khung chương trình Các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ

  • 13/09/2013

Khung chương trình Các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ,Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP...

Chi tiết...