Mức trần học phí đối với các trường công lập chính quy bách khoa

  • 12/06/2019

Danh sách những trường Đại học công lập sẽ có mức học phí lên tới vài chục triệu đồng trong năm học mới.Bộ GD&ĐT: Thông tin mức trần học phí các trường đại học công lập ? Học phí trường Đại học công lập? Học phí trường công lập? Tiền học phí Đại học?

Chi tiết...


Học phí tài khoản ngân hàng - Các trường Cao đẳng ngoài công lập KV phía Nam

  • 08/03/2019

Quyết định 89/2004/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hiệp hội các trường đại học, cao dẳng ngoài công lập Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.Nhiều trường ĐH đang tính toán để tăng học phí trong học kỳ II theo nghị định của Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lo lắng trước khi áp dụng mức học phí mới

Chi tiết...


Moet: Tăng học phí ở nhiều trường đại học

  • 31/10/2017

Việc giao quyền tăng giảm học phí vào tay các thầy hiệu trưởng phải chăng hoặc sẽ sinh ra tình trạng tăng phí vô tội vạ ở các trường hot hoặc sẽ nảy nọc ra một thứ trường giá bèo vơ bèo gạt tép không chỉ với những thí sinh “3 điểm”?

Chi tiết...


Bộ GD&ĐT trả lời chính thức về thông tin tăng học phí

  • 30/10/2017

Tin giáo dục: Thực hư học phí đại học lên đến 50,5 triệu đồng.Đề xuất tăng học phí đại học công lập lên tới 5 triệu đồng/tháng

Chi tiết...


Học phí đại học: cao nhất 4,5 triệu đồng/tháng

  • 06/10/2017

ĐH Quốc tế Sài Gòn sẽ thu học phí tháng cao nhất 10 triệu đồng, ĐH tư thục Công nghệ và Quản lý hữu nghị gần 9 triệu đồng, ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM thu 4,5 triệu đồng...

Chi tiết...


Các trường ĐH ngoài công lập có mức chênh lệch lớn về học phí

  • 17/09/2015

Nếu như mức học phí ở các trường công lập chỉ vài trăm nghìn đồng cho 1 năm thì các trường Dân lập và Quốc tế tại Việt Nam có mức học phí lên đến cả trăm triệu đồng.

Chi tiết...


Hướng dẫn về việc miễn,CĐ Bách Khoa giảm học phí cho HSSV

  • 26/08/2015

Hướng dẫn về việc miễn,CĐ Bách Khoa giảm học phí cho HSSV,Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2014-2017 đến năm học...

Chi tiết...


Bão Kinh hoàng Học phí 1 số trường đại học sẽ tăng lên 13,5 – 16,5 triệu đồng/năm

  • 24/03/2015

Học phí 1 số trường đại học sẽ tăng lên 13,5 – 16,5 triệu đồng/năm,Choáng với mức giá học phí mới của một số trường Đại học trường ĐH Kinh tế quốc dân. Theo đó, mức học phí của các trường trên sẽ tăng lên.

Chi tiết...


Học phí 2015-2016 - Các trường Đại học ngoài công lập

  • 22/02/2015

Bộ GD-ĐT chuẩn bị xây dựng khung học phí mới Do thời gian thực hiện Nghị định 49 của Chính phủ về học phí chỉ áp dụng đến năm học 2015 - 2016, vì vậy Bộ GD-ĐT vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh,...

Chi tiết...


Mức trần học phí đối với các trường công lập giai đoạn 2015 - 2020

  • 20/02/2015

Mức trần học phí đối với các trường công lập giai đoạn 2015 - 2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 2005 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn...

Chi tiết...