[Study Technical English] Dạy một số môn cơ bản ở ĐH bằng ngoại ngữ

  • 18/09/2016

Triển khai chương trình dạy và học bằng ngoại ngữ một số môn cơ bản, cơ sở, chuyên ngành và tự chọn ở bậc đại học, bắt đầu vào năm 2017 với khoảng 20% sinh viên của các Đại học quốc gia, Đại học vùng và một số trường đại học có đủ điều kiện.

Chi tiết...


[Study Technical English] Nào ta cùng học tiếng anh kỹ thuật-Let's study Technical English

  • 16/10/2015

Tài liệu, giáo trình học tiếng anh giao tiếp cho người đi làm: Tìm hiểu các loại giáo trình dạy và học tiếng anh giao tiếp hiệu quả nhất dành cho người đi làm. Tải miễn phí phần mềm học tiếng anh Online

Chi tiết...