Khung chương trình Các ngành đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp

  • 17/10/2020

Khung chương trình Các ngành đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp,ăn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số...

Chi tiết...


Trung cấp Luật Đồng Hới tuyển sinh Liên thông ĐH,VB2 Đại Học luật chính quy

  • 06/02/2016

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tư pháp, được thành lập ngày 25/5/2012 theo Quyết định số 889/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và là một trong 05 trường thuộc hệ thống các trường trung cấp luật của cả nước theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện nhiệm vụ...

Chi tiết...


Trung cấp Luật Vị Thanh tuyển sinh liên thông Đại học luật Hệ Chính Quy

  • 05/02/2016

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh trực thuộc Bộ Tư pháp được thành lập vào ngày 19/8/2010 theo quyết định số 2222/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Chi tiết...


Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột liên thông Đại Học Luật Hệ Chính Quy

  • 05/02/2016

Trường Trung cấp Luật BMT Liên kết đào tạo Liên thông ĐH Hệ chính Quy,Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn hồ sơ dự tuyển.

Chi tiết...


Tuyển sinh Trung Cấp Luật Thái Nguyên liên thông lên ĐH Ngành Luật tại Hà Nội

  • 05/02/2016

Liên thông Đại học Luật Hà Nội Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên;

Chi tiết...


Tuyển sinh Trung Cấp Luật Tây Bắc liên thông lên ĐH Ngành Luật tại Hà Nội

  • 04/02/2016

Liên thông Đại học Luật Hà Nội,Theo quy định của Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Chi tiết...


Nhóm ngành Điện - Điện tử - Điện lạnh (Hệ TCCN tại Hà Nội)

  • 05/08/2013

Nhóm ngành Điện - Điện tử - Điện lạnh (Hệ TCCN tại Hà Nội)Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Điện - Điện tử - Điện lạnh tại khu vực TP.Hà Nội  

Chi tiết...


Nhóm ngành Pháp lý – Thư ký – Hành chính văn thư

  • 07/07/2013

nhóm ngành Pháp lý - Thư ký - Hành chính - Văn thư (Hệ TCCN tại TP.HCM)Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Pháp lý - Thư...

Chi tiết...


Ngành Sư phạm Tâm lý – Giáo dục

  • 23/04/2013

Ngành Tâm lý Sư phạm Giáo dục. Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, các trường cao đẳng sư phạm trên các tỉnh thành. Giáo dục học cho các trường sư phạm (Trung học, Cao đẳng, Đại học).

Chi tiết...