Mã trường: TCD1303 Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái

  • 11/04/2016

Mã ngành đào tạo trung cấp Theo quy định tại Phụ lục II Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có quy định về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

Chi tiết...


Ngành Quản lý và bán hàng siêu thị(Hot)

  • 09/08/2014

Ngành Quản lý và bán hàng siêu thị(Hot):Theo thống kê của Bộ Công thương thì toàn quốc hiện có có hơn 200 siêu thị và trung tâm thương mại lớn với hơn 600 cửa hàng tự chọn. Sự bùng nổ...

Chi tiết...


Ngành học Quản lý bán hàng siêu thị(Hot)

  • 12/07/2014

Ngành học Quản lý bán hàng siêu thị(Hot) Theo thống kê của Bộ Công thương thì toàn quốc hiện có có hơn 200 siêu thị và trung tâm thương mại lớn với hơn 600 cửa hàng tự chọn. Sự bùng nổ của...

Chi tiết...


Nhóm ngành Tiểu học – Mầm Non (Hệ TCCN tại Hà Nội)

  • 22/10/2013

Nhóm ngành Tiểu học – Mầm Non (Hệ TCCN tại Hà Nội)Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Tiểu học – Mầm Non tại TP. Hà Nội:Xét Phiếu điểm vào...

Chi tiết...


Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng (Hệ TCCN tại Hà Nội)

  • 08/09/2013

Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng (Hệ TCCN tại Hà Nội)Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Tài chính – Ngân...

Chi tiết...


Nhóm ngành Quản trị kinh doanh - Nghiệp vụ kinh doanh (Hệ TCCN tại Hà Nội)

  • 01/09/2013

Nhóm ngành Quản trị kinh doanh - Nghiệp vụ kinh doanh (Hệ TCCN tại Hà Nội)rung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh là đơn vị thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, thực hiện chức năng hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp cho các tổ chức,...

Chi tiết...


Nhóm ngành Y – Dược (Hệ TCCN tại Hà Nội)

  • 25/06/2013

Nhóm ngành Y – Dược (Hệ TCCN tại Hà Nội)Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Y – Dược tại TP. Hà Nội:

Chi tiết...


Nhóm ngành Y – Dược (Hệ TCCN tại TP.HCM)

  • 21/06/2012

Nhóm ngành Y – Dược (Hệ TCCN tại TP.HCM)Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Y – Dượctại TP.Hồ Chí Minh:

Chi tiết...