Các trường Đại học, Học viện thuộc Quân đội và Công an

  • 25/10/2018

Các trường Đại học, Học viện thuộc Quân đội và Công an:Quyền lợi và nghĩa vụ của học viên trong các trường quân đội,Những điều cần biết về TS các trường khối công an, quân đội 2018

Chi tiết...


Các trường Đại học khu vực miền Trung & Tây Nguyên

  • 28/08/2018

Danh Sách các trường Đại học khu Vực Miền Trung.Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập

Chi tiết...


Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I

  • 22/01/2018

Theo quyết định số 3225/QĐ-BGD&ĐT-TCCT ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được đổi tên trường Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I (trở thành trường Cao đẳng). Ngày 21/4/2008. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 2275/QĐ-BGDĐT đổi tên...

Chi tiết...


Viện Đào tạo Công Sở : (Training Institute)

  • 24/12/2017

Giới thiệu Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu (dẫn theo Quyết định số 499/QĐ-ĐHNV ngày 25/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)

Chi tiết...


Các trường Trung cấp thuộc Sở Lao động - Thương binh & XH Hà Nội

  • 30/04/2017

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quản lý các trường sư phạm, chấm dứt tình trạng hai bộ giành nhau quản lý dạy nghề.

Chi tiết...


Cổng thông tin điện tử học ngành Y Dược lớn nhất Việt nam

  • 20/11/2016

Cổng thông tin điện tử học ngành Y Dược lớn nhất Việt nam:Ngày 19 tháng 12 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 2477/GP-BTTTT cho Tạp chí. Để tổ chức triển khai nhiệm vụ chọn lọc, biên tập, bình duyệt và xuất bản, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thành lập...

Chi tiết...


Luật kinh tế Hà Nội-OpenWeb FrameWork

  • 12/12/2015

Luật kinh tế - Đại học ngành luật tại Hà Nội,Tuyển sinh Trung cấp Luật Hà Nội,Ngành Luật Chất Lượng Cao - ĐH Luật Hà Nội - Facebook

Chi tiết...


Video Study English IELTS Preparation-CAMBRIDGE - B1, B2

  • 30/11/2014

Video Study English IELTS Preparation-CAMBRIDGE - B1, B2,Cambridge English Language Assessment contributed to the development of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and its examinations are aligned with the CEFR levels, Những chiến thuật hiệu quả cho kì thi...

Chi tiết...


Video Giới thiệu các trường ĐH - Cao Đẳng năm 2014

  • 30/11/2014

Video Giới thiệu các trường ĐH - Cao Đẳng năm 2014 khu vực Thành phố Hà Nội, Hình Ảnh Thông tin Nhà Trường, Đại chỉ Nhà Trường, Giới thiệu các ngành đào tạo của trường,Địa điểm học tập

Chi tiết...


Video IELTS PET (B1), FCE (B2) Preparation-Luyện thi B1 B2 (CEFR)

  • 30/11/2014

Video IELTS PET (B1), FCE (B2) Preparation-Luyện thi B1 B2 (CEFR) (Exam Preparation Centre Cambridge English), tổ chức cấp 400 suất học bổng toàn phần IELTS 6.0 + cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng khu vực Hà Nội,Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT...

Chi tiết...