ĐH Luật (ĐH Huế) tuyển sinh BV2 chính quy ngành Luật Công Lập

  • 07/02/2016

ĐH Luật (ĐH Huế) tuyển sinh BV2 chính quy ngành Luật Công Lập Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 868/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế trên cơ sở tách Khoa Luật từ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Chi tiết...


ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh khóa 18 – Đại học Văn bằng 2 chính quy

  • 20/02/2015

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh hàng năm, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Khoá 18 – Văn bằng 2 đại học chính quy, đợt 1 năm 2015.Đối tượng tuyển sinh: là những người đã có Văn bằng đại học chính quy của...

Chi tiết...


Tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Luật Tổng hợp, Tại chức ngành luật năm 2014

  • 26/03/2014

Tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Luật Tổng hợp, Tại chức ngành luật năm 2014:Trường Đại học Vinh với truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là danh...

Chi tiết...


ĐH Tài chính – Marketing tuyển sinh ĐH VB2 chính quy năm 2014

  • 22/03/2014

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo tuyển sinh Khoá 2 - Đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy năm 2014 như sau: 

Chi tiết...


ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM tuyển sinh ĐH văn bằng 2 năm 2014 học tại TP.HCM

  • 20/03/2014

ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM tuyển sinh ĐH văn bằng 2 năm 2014 học tại TP.HCM:TB tuyển sinh văn bằng 1 và văn bằng 2 ĐH Luật hệ VLVH đợt 1 năm 2014

Chi tiết...


ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM tuyển sinh ĐH văn bằng 2 đợt 2 năm 2013

  • 05/10/2013

ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM tuyển sinh ĐH văn bằng 2 đợt 2 năm 2013Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng thứ 2 năm 2013 – Đợt 2,Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn...

Chi tiết...


ĐH Kinh tế Đà Nẵng tuyển sinh ĐH VB2 hệ VLVH năm 2013

  • 19/09/2013

ĐH Kinh tế Đà Nẵng tuyển sinh ĐH VB2 hệ VLVH năm 2013,ĐH Kinh tế Đà Nẵng tuyển sinh văn bằng hai – Hệ vừa học vừa làm năm 2013

Chi tiết...


ĐH Ngoại ngữ Huế tuyển sinh ĐH văn bằng 2 năm 2013

  • 19/09/2013

ĐH Ngoại ngữ Huế tuyển sinh ĐH văn bằng 2 năm 2013,ĐHSP Huế Tuyển sinh năm 2013 Đại học, Văn bằng 2, chứng chỉ sư phạm, Thiết bị trường học,

Chi tiết...


ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM tuyển sinh ĐH VB2 hệ CQ năm 2013

  • 19/09/2013

ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM tuyển sinh ĐH VB2 hệ CQ năm 2013,Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM tuyển sinh văn bằng 2 - hệ Chính quy năm 2013 như sau:

Chi tiết...


tuyển sinh văn bằng 2 Đại Học Luật tại TP.HCM

  • 24/05/2013

tuyển sinh văn bằng 2 Đại Học Luật tại TP.HCM,Trích thông báo tuyển sinh đợt 1/2013,tuyển sinh trung cấp luật 2013 tại Hà Nội:Luật pháp và sư phạm Dược Y đa khoa Sự lựa chọn hàng đầu của thí sinh khu vực Hà Nội,Em muốn làm cảnh...

Chi tiết...