Hệ Cao đẳng Sư phạm -Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận

Trả Lời: XÉT TUYỂN NV 1 - CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 2016 ( Cô thùy Anh : 0961 191 028)
Thời gian đào tạo 3 năm – Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng cao đẳng sư phạm chính quy – Được phép liên thông lên ĐH Sư Phạm Hà Nội.(Học tại Hà Nội)Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam (Mã trường: C24)
Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education)
Giáo dục Tiểu học (Primary Education)

I. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm các giấy tờ cần thiết sau: 
1-Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ 2016;
2-Bản sao có công chứng Học bạ THPT;
3-Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT 
4-Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có);
II. Hồ sơ nhập học bao gồm các giấy tờ cần thiết sau:  
1-Học bạ THPT gốc + 02 bản sao có công chứng;
2-Bằng tốt nghiệp THPT gốc +  02 bản sao có công chứng;
3-Giấy khai sinh (02 bản sao có công chứng); Giấy khám sức khỏe (Khám tại trường)
4-Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có);
5- 02 Bộ hồ sơ trúng tuyển (Mua tại trường)
6- 04 ảnh cỡ 3x4;
7- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt của Ban chỉ huy quân sự cấp xã (đối với nam từ 18 đến 25 tuổi).
Kinh phí đào tạo: theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.TẠM THU 3 THÁNG:      490.000 đồng x 3 tháng = 1.470.000 đồng / 1 học kỳ
490.000 đồng x 5 tháng = 2.450.000 đồng / 1 học kỳ

Trả Lời: XÉT TUYỂN NV 1 - CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 2016 ( Cô Thùy Anh 0961 191 028)
Thời gian đào tạo 3 năm – Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng cao đẳng sư phạm chính quy – Được phép liên thông lên ĐH Sư Phạm Hà Nội.(Học tại Hà Nội)Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam (Mã trường: C24)
Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education)
Giáo dục Tiểu học (Primary Education)

I. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm các giấy tờ cần thiết sau: 
1-Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ 2016;
2-Bản sao có công chứng Học bạ THPT;
3-Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT 
4-Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có);
II. Hồ sơ nhập học bao gồm các giấy tờ cần thiết sau:  
1-Học bạ THPT gốc + 02 bản sao có công chứng;
2-Bằng tốt nghiệp THPT gốc +  02 bản sao có công chứng;
3-Giấy khai sinh (02 bản sao có công chứng); Giấy khám sức khỏe (Khám tại trường)
4-Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có);
5- 02 Bộ hồ sơ trúng tuyển (Mua tại trường)
6- 04 ảnh cỡ 3x4;
7- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt của Ban chỉ huy quân sự cấp xã (đối với nam từ 18 đến 25 tuổi).
Kinh phí đào tạo: theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.
490.000 đồng x 5 tháng = 1.470.000 đồng / 1 học kỳ

Trả Lời: XÉT TUYỂN NV 1 - CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 2016  ( Thầy Trung: 0901 770 099 )
Thời gian đào tạo 3 năm – Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng cao đẳng sư phạm chính quy – Được phép liên thông lên ĐH Sư Phạm Hà Nội.(Học tại Hà Nội)Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam (Mã trường: C24)
Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education)
Giáo dục Tiểu học (Primary Education)

I. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm các giấy tờ cần thiết sau: 
1-Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ 2016;
2-Bản sao có công chứng Học bạ THPT;
3-Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT 
4-Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có);
II. Hồ sơ nhập học bao gồm các giấy tờ cần thiết sau:  
1-Học bạ THPT gốc + 02 bản sao có công chứng;
2-Bằng tốt nghiệp THPT gốc +  02 bản sao có công chứng;
3-Giấy khai sinh (02 bản sao có công chứng); Giấy khám sức khỏe (Khám tại trường)
4-Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có);
5- 02 Bộ hồ sơ trúng tuyển (Mua tại trường)
6- 04 ảnh cỡ 3x4;
7- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt của Ban chỉ huy quân sự cấp xã (đối với nam từ 18 đến 25 tuổi).
Kinh phí đào tạo: theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
490.000 đồng x 5 tháng = 2.450.000 đồng / 1 học kỳ

Trả Lời: XÉT TUYỂN NV 1 - CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 2016 ( Cô Ngọc: 0961 002 981)
Thời gian đào tạo 3 năm – Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng cao đẳng sư phạm chính quy – Được phép liên thông lên ĐH Sư Phạm Hà Nội.(Học tại Hà Nội)Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam (Mã trường: C24)
Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education)
Giáo dục Tiểu học (Primary Education)

I. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm các giấy tờ cần thiết sau: 
1-Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ 2016;
2-Bản sao có công chứng Học bạ THPT;
3-Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT 
4-Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có);
II. Hồ sơ nhập học bao gồm các giấy tờ cần thiết sau:  
1-Học bạ THPT gốc + 02 bản sao có công chứng;
2-Bằng tốt nghiệp THPT gốc +  02 bản sao có công chứng;
3-Giấy khai sinh (02 bản sao có công chứng); Giấy khám sức khỏe (Khám tại trường)
4-Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có);
5- 02 Bộ hồ sơ trúng tuyển (Mua tại trường)
6- 04 ảnh cỡ 3x4;
7- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt của Ban chỉ huy quân sự cấp xã (đối với nam từ 18 đến 25 tuổi).
Kinh phí đào tạo: theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.
490.000 đồng x 5 tháng = 2.450.000 đồng / 1 học kỳ