Hệ Trung cấp trong Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận

Cơ sở chính: Thuỵ An, Ba Vì, Hà Nội

Diện tích mặt bằng 19,2 ha được xây dựng khang trang hiện đại với sự viện trợ không hoàn lại của Liên Xô (1986 - 1991) và của Nhật Bản (1999-2006).

Hệ thống phòng học, xưởng thực tập, bãi thực tập và khu ký túc xá, khu nhà ăn tập thể và dịch vụ đầy đủ, hiện đại.

Cơ sở khu vực thị xã Sơn Tây: Phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội:

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe. Diện tích mặt bằng 5,2 ha.

Là cơ sở đào tạo và sát hạch cấp phép lái xe được xây dựng với trang thiết bị hiện đại.

 Cơ sở khu vực nội thành Hà Nội: Phường Giáp Bát, Hà Nội - Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ.

 Tiền thân là Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe theo quyết định số 211/QĐ-TC ngày 31/12/1998 của Hiệu trưởng Trường kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải I.

    Ngày 8/11/2013 Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I, có quyết định số 1317/QĐ-CĐNGTVTTW1-TCHC Về việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I.

Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức sát hạch theo quy định.

- Phối hợp và tạo mọi điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe đưa học viên đến ôn luyện và các hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch đúng kế hoạch, thuận tiện.

- Chấp hành và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, kiểm chuẩn trung tâm sát hạch lái xe.

- Thực hiện các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của trung tâm sát hạch;

- Bảo đảm an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe; phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan giải quyết khi có vụ việc xảy ra.

- Thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, chính trị nội bộ tại cơ sở của Trường: Phường Phú Thịnh - Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội.

Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 1 tại khu vực nội thành Hà Nội.

    Được thành lập ngày 15/6/1994 theo Quyết định số 886/QĐ/TCĐB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Trung tâm có trụ sở tại  - thành phố Hà Nội.

 CHỨC NĂNG TRUNG TÂM KỸ NĂNG THỰC HÀNH CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

    Trung tâm là đơn vị đào tạo, đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn thực tập sản xuất, hỗ trợ việc làm cho HSSV và quan hệ doanh nghiệp.

NHIỆM VỤ TRUNG TÂM KỸ NĂNG THỰC HÀNH CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

- Tổ chức đào tạo nghề ở các cấp trình độ và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực ngành, nghề Trường đào tạo;

- Tổ chức tuyển sinh, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động;

- Tổ chức bồi dưỡng và thi nâng bậc kỹ thuật, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho các đối tượng có nhu cầu và chuyển giao, tiếp thu công nghệ kỹ thuật tiên tiến;

- Liên kết và hợp tác đào tạo với: các trường học, các đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ kỹ thuật, để mở rộng phạm vi hoạt động.

Cán bộ nhân viên Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Bức trướng của Bộ Giao thông vận tải tặng thành tích về 15 năm phấn đấu và trưởng thành (15/6/1994 - 15/6/2009);

- 05 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- 06 danh hiệu Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm;

- Nhiều giấy khen về các lĩnh vực công tác chuyên môn, công tác Đảng.

 

Web tuyển sinh Cao Đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I

Thông tin tuyển sinh Cao Đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I

Điểm chuẩn Cao Đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I

 Đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, ngoại ngữ, tin học; có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo thích ứng với biến đổi của cơ chế thị trường và các yêu cầu đối với công dân  

    Xây dựng Nhà trường trở thành Trường dạy nghề chất lượng cao, có nghề trọng điểm quốc tế, khu vực ASEAN và Quốc gia

1. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước, quản lý giáo dục đào tạo theo hướng coi trọng chất lượng.

2. Phát triển hệ thống đào tạo theo hướng mở, học tập suốt đời.

3. Đổi mới hoạt động giáo dục đào tạo coi trọng phát triển năng lực, phẩm chất của người học.

4. Đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra,đánh giá kết quả giáo dục.

5. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

6. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư

7. Nâng cao chất lượng nghiên cứu và áp dụng KHKT

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong đào tạo..

Cơ sở chính: Thuỵ An, Ba Vì, Hà Nội

Cơ sở khu vực thị xã Sơn Tây: Phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội:

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe. Diện tích mặt bằng 5,2 ha.

Là cơ sở đào tạo và sát hạch cấp phép lái xe được xây dựng với trang thiết bị hiện đại.

Cơ sở khu vực nội thành Hà Nội: Phường Giáp Bát, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ.

Tiền thân là Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe theo quyết định số 211/QĐ-TC ngày 31/12/1998 của Hiệu trưởng Trường kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải I.

    Ngày 6/12/2013, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I có Quyết định số 1515/QĐ-CĐNGTVTTWI-TCHC về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thành Trung tâm Đào tạo lái xe

 Công khai quy chế tuyển sinh và quản lý đào tạo để cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trung tâm và người học biết thực hiện.

- Tổ chức đào tạo mới và đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe theo lưu lượng.

- Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch theo quy định.

- Duy trì và thường xuyên tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập của Trung tâm để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe.

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khóa đào tạo theo quy chế quản lý dạy nghề của Nhà nước và các quy định của Bộ Giao thông vận tải về đào tạo lái xe.

 - Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ giáo viên hàng năm. 

Cán bộ nhân viên Trung tâm Đào tạo lái xe

- Thực hiện báo cáo theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi nhà trường giao