Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận

Chào mừng các bạn đến với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng, đây là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ các cấp: kỹ sư công nghệ, cử nhân sư phạm kỹ thuật và kỹ sư thực hành ứng dụng.

      Đến với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, các bạn có cơ hội học tập tại các cơ sở khang trang, tiện nghi, các xưởng thực hành, các phòng thí nghiệm đầy đủ thiết bị và hiện đại. Vị trí của trường nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, bên cạnh bãi biển Thanh Bình thơ mộng, là môi trường sống và học tập an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đối với sinh viên cả nước.

     Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng theo định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ các cấp như: kỹ sư công nghệ, cử nhân sư phạm kỹ thuật, kỹ sư thực hành. Phát huy thế mạnh là một trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật được kế thừa và chia sẻ các nguồn lực chung của Đại học Đà Nẵng, đáng kể là đội ngũ các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, các giảng viên nhiều kinh nghiệm và tâm huyết của Nhà trường và từ các trường thành viên khác đến giảng dạy tại trường. 

       Với triết lý “lấy người học làm trung tâm”, Nhà trường triển khai mô hình đào tạo tín chỉ cho phép người học chủ động xây dựng kế hoạch học tập, phát huy tính tích cực tự lực và năng động của mình. Tất cả các chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng thực tiễn và hiệu quả, thiên về kỹ năng thực hành-ứng dụng, hướng đến các đặc trưng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp trong bối cảnh phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

        Chất lượng đào tạo được xem là sự sống còn của Nhà trường. Với quan điểm cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, chương trình và quy trình đào tạo mềm dẻo, tạo nhiều cơ hội học tập nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu người học. Các tiện ích mạng và internet cho phép sinh viên khai thác các nguồn tài nguyên, chủ động học tập nghiên cứu theo hướng tích cực và hiệu quả nhất. Nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên luôn được ưu tiên đầu tư và đã ứng dụng có hiệu quả trong công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ vào thực tế sản xuất và đời sống. 

        Tự tin, năng động, thực tiễn và sáng tạo là các cam kết của Nhà trường về phẩm chất của sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Với mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm trao đổi văn hóa, khoa học công nghệ ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng đã có chủ trương đa dạng hóa các mối giao lưu quốc tế với các trường Đại học và Viện nghiên cứu trên thế giới. Nhiều dự án trang thiết bị và đào tạo đã được tiến hành giúp nhà trường cải thiện cơ sở vật chất, nhanh chóng cập nhật chương trình đào tạo.

Các chương trình hợp tác quốc tế nhắm vào các hoạt động cụ thể sau:

Trao đổi sinh viên:Liên thông trung cấp,cao đẳng, nghề lên đại học chính quy

Trong khuôn khổ hợp tác song phương, Đại học Đà Nẵng đã và đang đào tạo chương trình đại học và sau đại học cho khoảng 500 sinh viên quốc tế của các nước Lào, Trung Quốc và tiếp nhận nhiều sinh viên từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Na Uy, Nga, Pháp, Đức, Úc, v.v. đến thực tập ngắn hạn.

Hàng năm có hàng trăm sinh viên của Đại học Đà Nẵng đi học nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác song phương.

Trao đổi giáo viên:Liên thông ĐH Giao thông vận tải hệ chính quy công chức

Liên thông từ TC nghề, CĐ nghề lên VB2 Cao đẳng, Đại học.Bằng các nguồn kinh phí khác nhau, Đại học Đà Nẵng đã gửi các cán bộ giảng dạy trẻ ra nước ngoài đào tạo sau đại học tại các trường đã thiết lập quan hệ thành các nhóm giảng dạy-nghiên cứu. Nhờ vậy nhà trường có thể duy trì được mối quan hệ thường xuyên về giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Liên thông từ TC nghề, CĐ nghề lên Cao đẳng, Đại học chính quy.Đại học Đà Nẵng là thành viên của Hiệp Hội các Trường Đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF). Các đợt bồi dưỡng ngắn hạn giáo viên cũng như các học bổng dài hạn của AUF đã giúp nhà trường đào tạo được mọt cách đồng bộ đội ngũ cán bộ giảng dạy ở một số chuyên ngành như Quản trị xí nghiệp, Công nghệ dầu khí, Công nghệ thông tin...

Đại học Đà Nẵng tiếp nhận thường xuyên cán bộ giảng dạy, các chuyên gia nước ngoài của các trường đối tác đến giảng dạy, nghiên cứu giúp cho sinh viên và giảng viên nhà trường tiếp cận thường xuyên với kiến thức mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và trao đổi văn hóa, giao lưu kinh tế:

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học chung kết hợp với đào tạo nghiên cứu sinh theo hình thức đồng hướng dẫn; thực hiện các chương trình đào tạo liên kết twinning programs tại Đại học Đà Nẵng. Việc duy trì mối quan hệ hợp tác đại học tạo điều kiện giao lưu văn hóa cũng như giao lưu kinh tế giữa Việt Nam và thế giới.

 Đà Nẵng đã và đang đào tạo chương trình đại học và sau đại học cho khoảng 500 sinh viên quốc tế của các nước Lào, Trung Quốc và tiếp nhận nhiều sinh viên từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Na Uy, Nga, Pháp, Đức, Úc, v.v. đến thực tập ngắn hạn.

Hàng năm có hàng trăm sinh viên của Đại học Đà Nẵng đi học nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác song phương.

Trao đổi giáo viên:

Bằng các nguồn kinh phí khác nhau, Đại học Đà Nẵng đã gửi các cán bộ giảng dạy trẻ ra nước ngoài đào tạo sau đại học tại các trường đã thiết lập quan hệ thành các nhóm giảng dạy-nghiên cứu. Nhờ vậy nhà trường có thể duy trì được mối quan hệ thường xuyên về giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đại học Đà Nẵng là thành viên của Hiệp Hội các Trường Đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF). Các đợt bồi dưỡng ngắn hạn giáo viên cũng như các học bổng dài hạn của AUF đã giúp nhà trường đào tạo được mọt cách đồng bộ đội ngũ cán bộ giảng dạy ở một số chuyên ngành như Quản trị xí nghiệp, Công nghệ dầu khí, Công nghệ thông tin...

Đại học Đà Nẵng tiếp nhận thường xuyên cán bộ giảng dạy, các chuyên gia nước ngoài của các trường đối tác đến giảng dạy, nghiên cứu giúp cho sinh viên và giảng viên nhà trường tiếp cận thường xuyên với kiến thức mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và trao đổi văn hóa, giao lưu kinh tế:

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học chung kết hợp với đào tạo nghiên cứu sinh theo hình thức đồng hướng dẫn; thực hiện các chương trình đào tạo liên kết twinning programs tại Đại học Đà Nẵng. Việc duy trì mối quan hệ hợp tác đại học tạo điều kiện giao lưu văn hóa cũng như giao lưu kinh tế giữa Việt Nam và thế giới.

Với mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm trao đổi văn hóa, khoa học công nghệ ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng đã có chủ trương đa dạng hóa các mối giao lưu quốc tế với các trường Đại học và Viện nghiên cứu trên thế giới. Nhiều dự án trang thiết bị và đào tạo đã được tiến hành giúp nhà trường cải thiện cơ sở vật chất, nhanh chóng cập nhật chương trình đào tạo.

Các chương trình hợp tác quốc tế nhắm vào các hoạt động cụ thể sau:

Trao đổi sinh viên:Liên thông trung cấp,cao đẳng, nghề lên đại học chính quy

Trong khuôn khổ hợp tác song phương, Đại học Đà Nẵng đã và đang đào tạo chương trình đại học và sau đại học cho khoảng 500 sinh viên quốc tế của các nước Lào, Trung Quốc và tiếp nhận nhiều sinh viên từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Na Uy, Nga, Pháp, Đức, Úc, v.v. đến thực tập ngắn hạn.

Hàng năm có hàng trăm sinh viên của Đại học Đà Nẵng đi học nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác song phương.

Trao đổi giáo viên:Liên thông ĐH Giao thông vận tải hệ chính quy công chức

Liên thông từ TC nghề, CĐ nghề lên VB2 Cao đẳng, Đại học.Bằng các nguồn kinh phí khác nhau, Đại học Đà Nẵng đã gửi các cán bộ giảng dạy trẻ ra nước ngoài đào tạo sau đại học tại các trường đã thiết lập quan hệ thành các nhóm giảng dạy-nghiên cứu. Nhờ vậy nhà trường có thể duy trì được mối quan hệ thường xuyên về giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Liên thông từ TC nghề, CĐ nghề lên Cao đẳng, Đại học chính quy.Đại học Đà Nẵng là thành viên của Hiệp Hội các Trường Đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF). Các đợt bồi dưỡng ngắn hạn giáo viên cũng như các học bổng dài hạn của AUF đã giúp nhà trường đào tạo được mọt cách đồng bộ đội ngũ cán bộ giảng dạy ở một số chuyên ngành như Quản trị xí nghiệp, Công nghệ dầu khí, Công nghệ thông tin...

Đại học Đà Nẵng tiếp nhận thường xuyên cán bộ giảng dạy, các chuyên gia nước ngoài của các trường đối tác đến giảng dạy, nghiên cứu giúp cho sinh viên và giảng viên nhà trường tiếp cận thường xuyên với kiến thức mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và trao đổi văn hóa, giao lưu kinh tế:

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học chung kết hợp với đào tạo nghiên cứu sinh theo hình thức đồng hướng dẫn; thực hiện các chương trình đào tạo liên kết twinning programs tại Đại học Đà Nẵng. Việc duy trì mối quan hệ hợp tác đại học tạo điều kiện giao lưu văn hóa cũng như giao lưu kinh tế giữa Việt Nam và thế giới.