Hệ Trung cấp trong Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Tên trường: Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Tên tiếng Anh: Hai Phong Medical College

Mã trường: CDD0306

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Văn bằng 2 - Liên thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Địa chỉ: Số 169 Đường Trần Nguyên Hãn - Quận Lê Chân - Thành Phố Hải Phòng

SĐT: 02253.781.412 - 02253.719.315

Email: caodangytehaiphong@gmail.com

Website: http://cdythaiphong.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongcaodangytehaiphong/

Nhà trường miễn lệ phí hồ sơ và đăng ký xét tuyển cho tất cả thí sinh

Bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển: PhieuDKGDNN-cdy20

Đăng ký online tại đây: http://cdythaiphong.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh-truc-tuyen/

Facebook: https://www.facebook.com/truongcaodangytehaiphong

Tên trường: Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Tên tiếng Anh: Hai Phong Medical College

Mã trường: CDD0306

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Văn bằng 2 - Liên thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Địa chỉ: Số 169 Đường Trần Nguyên Hãn - Quận Lê Chân - Thành Phố Hải Phòng

SĐT: 02253.781.412 - 02253.719.315

Email: caodangytehaiphong@gmail.com

Website: http://cdythaiphong.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongcaodangytehaiphong/

Nhà trường miễn lệ phí hồ sơ và đăng ký xét tuyển cho tất cả thí sinh

Bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển: PhieuDKGDNN-cdy20

Đăng ký online tại đây: http://cdythaiphong.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh-truc-tuyen/

Facebook: https://www.facebook.com/truongcaodangytehaiphong

Tên trường: Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Tên tiếng Anh: Hai Phong Medical College

Mã trường: CDD0306

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Văn bằng 2 - Liên thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Địa chỉ: Số 169 Đường Trần Nguyên Hãn - Quận Lê Chân - Thành Phố Hải Phòng

SĐT: 02253.781.412 - 02253.719.315

Email: caodangytehaiphong@gmail.com

Website: http://cdythaiphong.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongcaodangytehaiphong/

Nhà trường miễn lệ phí hồ sơ và đăng ký xét tuyển cho tất cả thí sinh

Bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển: PhieuDKGDNN-cdy20

Đăng ký online tại đây: http://cdythaiphong.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh-truc-tuyen/

Facebook: https://www.facebook.com/truongcaodangytehaiphong

Tên trường: Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Tên tiếng Anh: Hai Phong Medical College

Mã trường: CDD0306

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Văn bằng 2 - Liên thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Địa chỉ: Số 169 Đường Trần Nguyên Hãn - Quận Lê Chân - Thành Phố Hải Phòng

SĐT: 02253.781.412 - 02253.719.315

Email: caodangytehaiphong@gmail.com

Website: http://cdythaiphong.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongcaodangytehaiphong/

Nhà trường miễn lệ phí hồ sơ và đăng ký xét tuyển cho tất cả thí sinh

Bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển: PhieuDKGDNN-cdy20

Đăng ký online tại đây: http://cdythaiphong.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh-truc-tuyen/

Facebook: https://www.facebook.com/truongcaodangytehaiphong

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận