Học viện Báo chí - Tuyên truyền

Nhiệm vụ Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

* Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức và quy hoạch các chức danh là trưởng, phó trưởng phòng và tương đương trở lên của các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền thông, xuất bản ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy , đảng ủy trực thuộc Trung ương; trưởng, phó trưởng ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương;

- Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị cho các trường lý luận chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm Bồi dưỡng chính trị của các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh, các trường đào tạo cán bộ của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các trường đại học, cao đẳng của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Đào tạo đại học và sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, lý luận chính trị, báo chí - truyền thông, xuất bản và một số khoa học và xã hội nhân văn khác theo sự ủy nhiệm và phân công của Giám đốc Học viện;

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí - truyền thông, xuất bản...

* Nghiên cứu khoa học Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

- Nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác; tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hóa, báo chí - truyền thông.Hướng dẫn ghi phiếu Đăng ký dự thi (Đăng ký xét tuyển)

- Nghiên cứu, xây dựng, bổ sung chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, phát triển và hoàn thiện quy trình, phương pháp giảng dạy các chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

* Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và khoa học của các nước, các tổ chức quốc tế trên thế giới.

* Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện các chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo phân công, phân cấp; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật.

* Quản lý tài chính, tài sản; quyết định và chịu trách nhiệm về các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định.

* Xuất bản và phát hành tạp chí, bản tin, các ấn phẩm khoa học, tài liệu phục vụ cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo quy định của Đảng và Nhà nước.

* Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học)

Chuyên ngành Biên tập xuất bản

Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế

Ngành Quan hệ công chúng

Chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình

Chuyên ngành Báo in

Ngành Xã hội học

Ngành Công tác xã hội

Chuyên ngành Quản lý xã hội

Chuyên ngành khoa học quản lý nhà nước

Chuyên ngành chính sách công

Nhà báo là người làm nghề đưa tin chuyên nghiệp. Nhiệm vụ đặc thù của họ là tìm kiếm, xác minh, đánh giá và cung cấp thông tin về tất cả những sự kiện mới mà công chúng cần được biết mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, thậm chí là mỗi giây.

ngành báo chí Học ngành báo chí ra làm gì?

Các cử nhân ngành Báo chí có khả năng thực hiện các chức trách phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình, làm cán bộ nghiên cứu-giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí và truyền thông đại chúng, làm cán bộ chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lí thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, cơ bản về lí luận và kĩ năng nghiệp vụ báo chí, làm chuyên viên tại các công ty truyền thông, làm nhân viên truyền thông, quan hệ công chúng (PR)…

Cơ hội việc làm ngành báo chí

Báo chí là một trong số những ngành được quan tâm nhất hiện nay – không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Báo chí chính là "quyền lực thứ tư" của xã hội. Vì thế, việc trở thành sinh viên ngành Báo và gắn bó với con đường đó sau này vốn là sự lựa chọn không hề tồi chút nào.

Bạn có thể trở thành phóng viên, biên tập viên làm việc tại các tòa soạn báo in, báo điện tử, các đài truyền hình, đài phát thanh. Hiện cả  nước có khoảng 700 tờ báo in và tạp  chí, cùng hàng trăm đài phát thanh truyền hình từ trung ương tới địa phương.

Có nên học ngành báo chí?

Nhiều em học sinh băn khoăn ngành Báo chí sẽ làm những công việc như thế nào? Môi trường và tính chất công việc của ngành Báo chí có gì đặc biệt và hấp dẫn đối với các bạn trẻ?

TS Đỗ Chí Nghĩa, Phó Trưởng Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện báo chí tuyên truyền cho biết:  Nghề báo rất đa dạng. Hiện nay có 4 mảng là: báo in, báo mạng, truyền hình và phát thanh... phản ánh mọi mặt của xã hội. Do đó đòi hỏi người học phải có nhiều kỹ năng như: say mê, đồng cảm và tỉnh táo. Tuy nhiên dù có đa dạng đến đâu thì người học cũng phải đáp ứng được tiêu chí là phản ánh được xã hội.

ngành báo chí Trường Đại học nào được đào tạo ngành báo chí?

Cả nước hiện chỉ có các trường sau đào tạo ngành báo chí bậc ĐH: ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, Học viện Báo chí và tuyên truyền, ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội, ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), ĐH Khoa học (ĐH Huế), ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

Chuyên ngành chính trị học phát triển

Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngành Triết học

Ngành Báo chí học

Năm nay em tốt nghiệp lớp 12 và dự định học đại học. Em được biết, Học viện Báo chí & Tuyên truyền có một số ngành học, sinh viên không phải đóng học phí. Vậy đó là những ngành học nào? Ngành này có yêu cầu gì với học sinh không? (Học sinh Nguyễn Anh Tuấn, lớp 12, huyện Yên Mô, Ninh Bình).

 Ngành học nào của Học viện Báo chí & Tuyên truyền được miễn học phí? 

Trả lời: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Học viện Báo chí & Tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ năm 2020, sinh viên học các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị: Triết học Mác- Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục lý luận chính trị được miễn học phí. Ngoài ra, các em có thành tích học tập cao còn được nhận học bổng.

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội Ngoài ra, với đặc thù là trường Đảng duy nhất trong hệ thống các trường  đại học trên cả nước, sinh viên Học viện khi ra trường, ngoài việc được nhận tấm bằng cử nhân chuyên ngành, còn được nhận Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị (đối với khối lý luận chính trị) hoặc trình độ trung cấp lý luận chính trị (đối với khối báo chí truyền thông và khối các khoa học xã hội và nhân văn khác).

Khối lý luận chính trị, bao gồm các chuyên ngành: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế- chính trị, Quản lý kinh tế, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Chính trị phát triển, Chính sách công, Quản lý văn hóa tư tưởng, Quản lý xã hội, Khoa học quản lý nhà nước, Giáo dục lý luận chính trị, Văn hóa phát triển;Thông tin đối ngoại, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế.

Thí sinh dự thi các chuyên ngành này không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.

Tất cả các chuyên ngành đều tuyển khối C và D1.

Ban Giáo dục Tham vấn tâm lý học đường: “Phong trào” và thiếu chuyên nghiệp

Nguồn Học viện Báo chí & Tuyên truyền

(Email: tuyensinh@dantri.com.vn)

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Lễ dâng hoa tượng Đài chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 58 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (16/01/1962 - 16/01/2020).Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Tham dự Lễ dâng hoa có PGS,TS. Lưu Văn An - Phó bí thư Phụ trách Đảng ủy, Phó giám đốc Phụ trách Học viện; PGS,TS. Phạm Minh Sơn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; trưởng, phó các đơn vị trong Học viện.

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Trung tâm Thông tin Khoa học Học viện), tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện đã thành kính dâng những đóa hoa tươi thắm để bày tỏ tình cảm sâu sắc, lòng biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các vị tiền bối đã có công sáng lập, xây dựng, phát triển Nhà trường.

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm Thông tin Khoa học nhân kỷ niệm 58 năm thành lập Học viện Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, PGS,TS. Phạm Minh Sơn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc  Học viện đã báo công lên Bác những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm vừa qua; đồng thời hứa với Người, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày càng phát triển vững mạnh.