Học viện Cảnh sát Nhân dân

Tuyển sinh Trực tuyến  Học viện Cảnh sát nhân dân

Tên trường: Học viện Cảnh sát nhân dân

Tên tiếng Anh: People,s Police Academy (PPA)

Mã trường: CSH

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2

Loại trường: Quân sự

Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

SĐT: 84-024-38362811 - 069-2346002

Email: info@hvcsnd.edu.vn

Website: http://hvcsnd.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocviencanhsatnhandan

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.Xem toàn bộ Dự thảo, TẠI ĐÂY. 

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực TP. HCM

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát nhân dân và của Bộ Công an; bồi dưỡng giáo viên cho các trường Cảnh sát nhân dân; tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh; thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo theo kế hoạch của Bộ trưởng; là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng Công an nhân dân, giữ vai trò nòng cốt cho sự phát triển của các trường Cảnh sát nhân dân.

1. Đào tạo cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho Công an các đơn vị, địa phương và nhu cầu xã hội theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng.

2. Tổ chức bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Bộ Công an; tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cho các trường Cảnh sát nhân dân theo quy định của Bộ trưởng.

3. Tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy; cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân theo quy định và theo phân công của cấp có thẩm quyền.

4. Tham gia nghiên cứu, xây dựng chương trình khung đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho lực lượng Cảnh sát nhân dân; đề xuất chủ trương, định hướng nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng Cảnh sát nhân dân trở xuống đảm bảo liên thông trong quá trình đào tạo.

5. Chủ trì nghiên cứu xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân báo cáo Bộ trưởng quyết định và tổ chức thực hiện.

6. Nghiên cứu xây dựng, ban hành chuẩn đầu ra của từng ngành, chuyên ngành đào tạo của Học viện. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền.

7. Tổng kết thực tiễn công tác giảng dạy, học tập, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm hoàn thiện, đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, gắn quá trình đào tạo của Học viện với thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

8. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ khoa học về lý luận nghiệp vụ Cảnh sát và lĩnh vực khác có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định.

9. Quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và chức danh giảng dạy, huấn luyện, các chức danh khác theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng.Học viện Cảnh sát Nhân dân(CSH)- Xem chi tiết tại đây 

10. Tổ chức in ấn, xuất bản giáo trình, sách, tài liệu dạy học khác, Tạp chí Cảnh sát nhân dân; quản lý tư liệu giáo khoa và tổ chức công tác thông tin khoa học phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên, cán bộ quản lý và học viên theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng.

11. Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, hợp tác với các trường, các cơ quan, tổ chức ngoài ngành Công an về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên và nghiên cứu khoa học theo quy định của Bộ trưởng.

12. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự bị chiến đấu của Bộ Công an theo quy định.Học viện Cảnh sát Nhân dân(CSH)- Xem chi tiết tại đây 

13. Tham gia xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tư vấn với Bộ trưởng những vấn đề về lý luận, khoa học, chủ trương, chiến lược, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện do Bộ trưởng Bộ Công an giao.

 

Học viện CSND vinh dự được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”. Hằng năm, tỷ lệ học viên phân loại khá, giỏi của Học viện luôn chiếm trên 60%, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường được kết nạp Đảng luôn trên 96%.

Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân thông báo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học. Mời thí sinh trúng tuyển theo dõi thông tin hồ sơ, thủ tục nhập học Đại học Thủ tục, hồ sơ nhập học Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân được nhà trường chính thức thông báo tới các thí sinh trúng tuyển như sau đây, thí sinh theo dõi. Mục lục [Apple Airpods Pro khi cài đặt App Tuyển sinh]

1 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC, HỒ SƠ NHẬP HỌC HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

 2 Hồ Sơ Xét Tuyển Nguyện Vọng 1

3 Hồ Sơ Nhập Học Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân

4 Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Nguyện Vọng 2

 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC, HỒ SƠ NHẬP HỌC HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Đoàn Học viện CSND tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Bộ các học viện, trường Đại học CAND đã xuất sắc đoạt giải Nhất toàn đoàn, giải Nhất lĩnh vực nghiệp vụ và giải Nhất lĩnh vực tiếng Anh; về cá nhân đoạt 2 giải Nhất, 9 giải Nhì, 4 giải Ba.

Các đội tuyển cán bộ, sinh viên Học viện CSND đã cũng đoạt được nhiều thành tích, như giải Đặc biệt Hội thi Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc, giải Nhất đồng đội khối không chuyên; 1 giải Nhất, 2 giải Nhì cá nhân Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam; 3 Huy chương vàng môn bơi Hội thao toàn lực lượng CAND; Giải Nhì toàn đoàn chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ V khu vực phía Bắc…