Học viện Hành chính

Học viện Hành chính Quốc gia là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Nội vụ (tên tiếng Anh là National Academy of Public Administration, tên viết tắt là NAPA).Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức

Khoa Sau đại học Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khoa Lý luận cơ sở Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính;

Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế

Khoa Quản lý nhà nước về xã hội

Khoa Quản lý Tài chính công

Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự

Khoa Hành chính học

Khoa Quản lý nhà nước về Đô thị và Nông thôn

Bộ môn Ngoại ngữ Ôn & thi B1, A2, C1 khung Châu âu (CEFR)

Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin.

Trung tâm Ngoại ngữ Ôn & thi B1, A2, C1 khung Châu âu (CEFR)

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính

Trung tâm Tin học - Thư viện Trung tâm đào tạo thường xuyên và thực hành

Tạp chí Quản lý nhà nước,Tên tiếng Việt: Trung tâm Ngoại ngữ, Học viện Hành chính Quốc gia

Tên tiếng Anh: Centre of Foreign Languages, National Academy of Public Administration. Học viện Hành chính Quốc gia

Địa chỉ  77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

 Thầy Hùng:Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao năng lực tiếng Anh để tham dự các kỳ thi cấp chứng chỉ B1, B2 theo dạng thức Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), cụ thể như sau:

 

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA (Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Ký hiệu trường: HCH (Hà Nội), HCS (Tp.HCM)

*Cơ sở phía Bắc: 77 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội;

*Cơ sở phía Nam: Số 10 đường 3 tháng 2, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh;

Công văn số 29/HCQG-QLBD về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Thông báo số 852/TB-HCQG V/v phối hợp thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT.Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Quyết định mở lớp, chủ nhiệm lớp và bố trí lưu học sinh tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo).Quy định các học phần thay thế thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công và Tài chính – Ngân hàng

Quản lý nhà nước,- Quản lí nhà nước về đô thị- Quản lí tổ chức và nhân sự

- Quản lí nhà nước về xã hội,- Quản lí Tài chính công,- Chính sách công

- Quản lí nhà nước về kinh tế,- Quản lí công,- Thanh tra

Học Viện Hành Chính Quốc gia Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

CS phía Bắc: 77 Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội; - ĐT: (04) 37735611

CS phía Nam: Số 10 đường 3 tháng 2, Q.10, TP. Hồ Chí Minh; - ĐT : (08) 38653383

Ký hiệu trường: Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Giới thiệu về Học viện Hành chính Quốc gia Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Học viện Hành chính là trường đại học công lập trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (tên tiếng Anh là National Academy of Public Administration, tên viết tắt là NAPA). Trường có cơ sở chính đặt tại Hà Nội, hai phân viện đặt tại Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. ( Bạn có thể theo dõi thông tin về điểm thi đại học và điểm chuẩn đại học của Học viện Hành chính và các trường đại học cao đẳng tại đây)

Học viện Hành chính Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Học viện Hành chính tiền thân là Trường Hành chính được thành lập ngày 29/5/1959. Lúc đó trường có nhiệm vụ huấn luyện cán bộ cấp huyện. Cơ sở ban đầu của trường đặt ở thôn Phù Lưu, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Tô Quang Đẩu - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - làm Hiệu trưởng.

Ngày 29-9 1961, theo nghị định số 130-CP của chính phủ, trường Hành chính được đổi tên thành trường Hành chính Trung ương.

Năm 1991, trường Hành chính Trung ương được đổi tên hành Trường Hành chính quốc gia.

Ngày 6/7/1992, trường mang tên mới là Học viện Hành chính quốc gia.

Năm 1996, Học viện bắt đầu tổ chức đào tạo hệ đại học.

Năm 2002, Học viện Hành chính quốc gia được chuyển vào Bộ Nội vụ (Việt Nam).Cùng năm, Học viện tổ chức đào tạo Hệ nghiên cứu sinh.

Ngày 7/5/2007, Bộ Chính trị đã ra quyết định hợp nhất Học viện Hành chính quốc gia và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Trường mang tên hiện nay là Học viện Hành chính.

Academy of Public Administration (Belarus) Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ, Học viện Hành chính Quốc gia
*Thành lập: Ngày 08 tháng 6 năm 2012 theo Quyết định số 1166/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện
*Thành tích tiêu biểu: Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học Học nghiệp vụ hành chính nhân sự cấp tốc tại Hà Nội
Tên tiếng Việt: Trung tâm Ngoại ngữ, Học viện Hành chính Quốc gia
Tên tiếng Anh: Centre of Foreign Languages, National Academy of Public Administration
Tên viết tắt: NAPA-CFL
– Tổng số cán bộ, giảng viên: 10 người; trong đó có 08 thạc sĩ và 02 cử nhân.
– Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm               : ThS. Giáp Thị Yến
– Phó Giám đốc Trung tâm                              : ThS. Nguyễn Thế Trang
Địa chỉ văn phòng: Phòng 229, 330, 331 Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội THÔNG BÁO TUYỂN SINH THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH A2, B1, B2, C1,  CHUẨN CHÂU ÂU
Căn cứ công văn số 18 /CV-TTS ngày 15/07/2015 của Đại học Thái Nguyên về việc đồng ý phối hợp với trường Trung cấp Thái Nguyên trong việc tuyển sinh, tổ chức các lớp bồi dưỡng bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và thi cấp  chứng chỉ B1, B2 theo dạng thức khung tham chiếu chung châu Âu Tổ chức ôn và thi chứng chỉ B1,B2,A2 Ngoại Ngữ Châu Âu
      Trường Trung cấp Thái Nguyên thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao năng lực tiếng Anh để tham dự các kỳ thi cấp chứng chỉ B1, B2 theo dạng thức Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), cụ thể như sau:
I. Đối tượng tham gia:
Hiện tại BGD đã và đang có đề án 2010 yêu cầu tất cả các Giáo viên giảng dạy môn Anh văn các cấp I, II, III từ nay đến 2020 phải có chứng chỉ tiếng anh B1, chứng chỉ tiếng anh B2, chứng chỉ tiếng anh C1, chứng chỉ tiếng anh A2 Cụ thể:
-  Đối với Giáo viên cấp I: Chứng chỉ B1, B2
-  Đối với Giáo viên cấp II: Chứng chỉ  B2
-  Đối với Giáo viên cấp III: Chứng chỉ C1
-  Đối với học sinh, sinh viên: Chứng chỉ A2

Đối với đối tượng đang theo học các lớp Cao học ( thạc sỹ và tiến sỹ ) thi cấp chứng chỉ B1, chứng chỉ B2 chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra cụ thể:CPA chứng chỉ tài chính,CIMA kế kiểm bạn có thể theo đuổi
- Chuẩn đầu vào của Thạc sỹ là chứng chỉ  B1
- Chuẩn đầu ra của Thạc sỹ là chứng chỉ  B1
- Chuẩn đầu vào của Tiến sỹ là chứng chỉ  B1
- Chuẩn đầu ra của Tiến sỹ  là chứng chỉ  B2

2.  Hồ sơ Trung Tâm Ngoại Ngữ B1 B2 Thạc sỹ và tiến sỹ tại Hà Nội
. Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ tiếng anh b1. b2 (theo mẫu gửi kèm);
. 02 ảnh 4cm x 6cm  (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh và để trong 1 phong bì thư);
. Bản sao Chứng minh thư nhân dân.
3. Thời khai giảng và kinh phí
- Lịch thi của đại học Vinh : Apple Airpods Pro khi cài đặt App Tuyển sinh
- Lịch thi đại học Thái Nguyên: Thi và cấp chứng chỉ tiếng anh A,A1,A2,B,B1,B2 ngôn ngữ ( CEFR)
- Lịch thi đại học Hà nội, Đà nẵng: Luyện thi cấp tốc chứng chỉ B1 B2 chuẩn Châu Âu tại Hà Nội
- Kinh phí tùy thuộc vào số lượng học viên đăng ký.
- Ngoài ra nhà trường tổ chức thi hàng tháng (Ôn & thi B1, A2, C1 khung Châu âu (CEFR))
4. Địa điểm thi: ôn tập và thi chứng chỉ tiếng anh B1 tại HàNội
Lớp ôn thi chứng chỉ b1 b2
Lớp ôn thi chứng chỉ b1 b2
5. Đào Tạo và cấp chứng chỉ: Đại học Thái Nguyên
* Tỷ Lệ đỗ của các lớp thi thường đạt kết quả cao.
* Thời gian cấp chứng chỉ nhanh
* Cam kết với học viên thi không đạt nhà trường hoàn lại kinh phí 100% ( không thu bất kì khoản kinh phí nào)
RẤT MONG ĐƯỢC CÙNG HỢP TÁC VỚI QUÍ VỊ ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN
Trân Trọng !
Mọi Thông tin phản hồi xin liên hệ :Trung tâm Ngoại ngữ (Center for Language Academy)
Trường Trung Cấp Thái Nguyên - Phòng tuyển sinh và hợp tác đào tạo
Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội
(Cách Tòa nhà Keangnam 500 m) Chứng chỉ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, Chuyên viên chính
EMail: chungchib1b2.edu@gmail.com
Website: http://www.tienganhb1b2chauau.edu.vn/
Facebook:https://www.facebook.com/chungchitinanh