Học viện Kỹ thuật Mật Mã

Tên trường: Học viện Kỹ thuật Mật Mã 

Tên tiếng anh: Academy of Cryptogaphy Techniques (ACT)

Mã trường: KMA

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Bắc)

Địa chỉ: 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

SĐT: 0438.544.244      Email: contact@actvn.edu.vn

Website: http://actvn.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocvienkythuatmatma

Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Nam)

SĐT: (028).6293.9206       Email: actvn@outlook.com

Website: http://actvn.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hocvienkythuatmatma/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

Học phí với sinh viên chính quy: 305.000VNĐ/tín chỉ.

Mô hình và chương trình đào tạo (Hệ dân sự)

Hiện nay Học viện Kỹ thuật mật mã đào tạo ở cả hai bậc, đại học và sau đại học.

Đối với bậc đại học Học viện đào tạo Ba chuyên ngành là An toàn thông tin, Công nghệ thông tin (kỹ thuật phần mềm nhúng và di động) và Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông (Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động), cụ thể như sau:

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Theo quy định của Chính phủ cho các trường công lập tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Mô hình và chương trình đào tạo (Hệ dân sự) Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Hiện nay Học viện Kỹ thuật mật mã đào tạo ở cả hai bậc, đại học và sau đại học.

Đối với bậc đại học Học viện đào tạo Ba chuyên ngành là An toàn thông tin, Công nghệ thông tin (kỹ thuật phần mềm nhúng và di động) và Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông (Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động), cụ thể như sau:

Đối với bậc sau đại học, Học viện đào tạo Thạc sỹ ngành An toàn thông tin với thời gian hai năm.

Quy định về học ngoại ngữ Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Đối với đào tạo đại học: Từ khóa tuyển sinh 12 (năm 2025) chuẩn đầu vào tiếng Anh được quy định đạt tối thiểu trình độ A1 theo khung tham chiếu châu Âu (Tương đương TOEIC 250 điểm); chuẩn đầu ra tiếng Anh được quy định phải đạt tối thiểu TOEIC 400 điểm. Những sinh viên không đạt chuẩn đầu vào sau kỳ kiểm tra sát hạch (dưới 250 điểm TOEIC) phải đăng ký học bổ sung  6 tín chỉ tiếng Anh đầu vào tại cơ sở đào tạo Tiếng Anh của Học viện do Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Cơ bản phụ trách.

Đối với đào tạo sau đại học: Chuẩn đầu ra tiếng Anh được quy định phải đạt tối thiểu trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu (tương đương TOEIC 450 điểm).

Quy trình đào tạo Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Từ năm 2020 Học viện Kỹ thuật mật mã áp dụng quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên được chủ động lập kế hoạch và đăng ký học tập, tích lũy từng phân khúc kiến thức theo tiến độ phù hợp với điều kiện và năng lực của bản thân. Với sự hỗ trợ của cố vấn học tập, sinh viên chọn đăng ký môn học, lớp học thuận lợi nhất cho kế hoạch học tập của mình. Mọi quy trình thực hiện thuận lợi, dễ dàng qua mạng.

 

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với mục tiêu lý tưởng và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức vươn lên trong cuộc sống và công việc;

Tên trường: Học viện Kỹ thuật Mật Mã 

Tên tiếng anh: Academy of Cryptogaphy Techniques (ACT)

Mã trường: KMA

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Bắc)

Địa chỉ: 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

SĐT: 0438.544.244      Email: contact@actvn.edu.vn

Website: http://actvn.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocvienkythuatmatma

Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Nam)

SĐT: (028).6293.9206       Email: actvn@outlook.com

Website: http://actvn.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hocvienkythuatmatma/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

Học phí với sinh viên chính quy: 305.000VNĐ/tín chỉ.

Mô hình và chương trình đào tạo (Hệ dân sự)

Hiện nay Học viện Kỹ thuật mật mã đào tạo ở cả hai bậc, đại học và sau đại học.

Đối với bậc đại học Học viện đào tạo Ba chuyên ngành là An toàn thông tin, Công nghệ thông tin (kỹ thuật phần mềm nhúng và di động) và Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông (Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động), cụ thể như sau:

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Theo quy định của Chính phủ cho các trường công lập tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị. Có tác phong làm việc khoa học, chính xác, chặt chẽ.

Về Kiến thức Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

- Hiều biết cơ bản về Chủ nghĩa Mac- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học. Nắm được các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Nắm được các kiến thức cơ bản về toán học, vật lý học, công nghệ thông tin và điện tử viễn thông;

- Có đủ kiến thức để học tiếp lên bậc học cao hơn.

- Trình độ tiếng Anh đạt được tối thiểu TOEIC 400 điểm, có thể giao tiếp, sử dụng tiếng Anh trong công việc

- Hiểu được bản chất, nguồn gốc các hiểm họa an toàn thông tin, nắm bắt được cơ chế, phương tiện để chống lại các hiểm họa đó;

 Nắm được nhưng vấn đề cơ bản về mật mã, có khả năng ứng dụng mật mã vào đảm bảo an toàn thông tin trong hệ thống máy tính;

- Có khả năng phân tích thiết kế, đánh giá kiểm định các giải pháp an toàn thông tin

- Nắm được các kiến thức cơ bản của chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm;

- Nắm được các phương pháp, kỹ thuật và các kỹ năng phát triển phần mềm trên các hệ thống nhúng theo các lĩnh vực ứng dụng khác nhau;

 Nắm được các phương pháp, kỹ thuật và các kỹ năng phát triển phần mềm trên các thiết bị di động;

Về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

- Biết phân tích một hệ thống để chỉ ra các hiểm họa tiềm tang, đề xuất giải pháp để chống lại các hiểm họa đó với các yêu cầu cụ thể về độ an toàn, hiệu năng chi phí;

 Có kỹ năng xây dựng, triển khai, vận hành, bảo trì các sản phẩm an toàn thông tin; các hệ thống phân quyền truy cập, các hệ thống mật mã, các hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập trái phép, các hệ thống phòng chống mã độc hại, các hệ thống phòng chống rò rỉ thông tin;Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

- Có kỹ năng phát hiện, ngăn chặn, khắc phục hậu quả và điều tra nguồn gốc khi máy tính, mạng máy tính bị tấn công;

- Có kỹ năng sử dụng các công cụ khác nhau để đánh giá tính an toàn của các hệ thống công nghệ thông tin nói chung và các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin nói riêng;

- Có kỹ năng đánh giá, lựa chọn giải pháp để đáp ứng các yêu cầu đặc thù khi thực hiện đảm bảo an toàn thông tin cho khu vực an ninh quốc phòng;Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

- Có khả năng thực hiện công tác tham mưu cho lãnh đạo trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin.

(1)Kỹ sư phát triển phần mềm thông thường: Sau 3.5 năm đầu sinh viên có khả năng phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai các dự án phần mềm ứng dụng, website; có khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ thuật và công cụ hiện đại trong phát triển phần mềm

(2a)Kỹ sư phát triển phần mềm trên thiết bị di động: Sinh viên theo hướng phát triển phấn mềm di động có khả năng phát triển phần mềm cho các thiết bị di động trên cả 3 nền tảng công nghệ phổ biến nhất là: Android, iOS, Windows Phone.

(2b)Kỹ sư phát triển phần mềm nhúng: Sinh viên theo hướng phát triển phần mềm nhúng dân dụng (máy bán hàng tự động, máy thanh toán thẻ, máy ảnh số, tivi thông minh, máy nghe nhạc,v.v…), Phát triển phần mềm nhúng trong các hệ thống, thiết bị truyền thông (modem, firewall,v.v), Phát triển phần mềm nhúng trong công nghiệp (lập trình PLC trong dây chuyển sản xuất tự động, mạng công nghiệp,v.v), Phát triển phần mềm nhúng trong các hệ thống giám sát và điều khiển (ngồi nhà thông minh, hệ thống báo động, hệ thống phòng cháy, v.v). Lập trình đa phương tiện trong các thiết bị nhúng (thiết bị nghe nhạc, xem phim, cầm tay, đầu độc mã vạch, v.v).

Về kỹ năng xã hội Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

 - Có kỹ năng quân sự, kỹ năng phát triển ngôn ngữ tiếng Anh (nghe, nói, đọc và dịch tài liệu bằng tiếng Anh) cần thiết để phục vụ cho nghề nghiệp;Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

- Có kỹ năng giao tiếp thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, sử dụng các công cụ và phương hiện đại để làm việc.

Tên trường: Học viện Kỹ thuật Mật Mã 

Tên tiếng anh: Academy of Cryptogaphy Techniques (ACT)

Mã trường: KMA

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Bắc)

Địa chỉ: 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

SĐT: 0438.544.244      Email: contact@actvn.edu.vn

Website: http://actvn.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocvienkythuatmatma

Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Nam)

SĐT: (028).6293.9206       Email: actvn@outlook.com

Website: http://actvn.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hocvienkythuatmatma/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

Học phí với sinh viên chính quy: 305.000VNĐ/tín chỉ.

Mô hình và chương trình đào tạo (Hệ dân sự)

Hiện nay Học viện Kỹ thuật mật mã đào tạo ở cả hai bậc, đại học và sau đại học.

Đối với bậc đại học Học viện đào tạo Ba chuyên ngành là An toàn thông tin, Công nghệ thông tin (kỹ thuật phần mềm nhúng và di động) và Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông (Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động), cụ thể như sau:

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Theo quy định của Chính phủ cho các trường công lập tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển Học viện, đặc biệt trong điều kiện toàn cầu hóa về giáo dục hiện nay. Nhiệm vụ chính của hợp tác quốc tế là xây dựng và phát triển sự hợp tác nhiều mặt giữa Học viện với các đối tác nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Tên trường: Học viện Kỹ thuật Mật Mã 

Tên tiếng anh: Academy of Cryptogaphy Techniques (ACT)

Mã trường: KMA

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Bắc)

Địa chỉ: 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

SĐT: 0438.544.244      Email: contact@actvn.edu.vn

Website: http://actvn.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocvienkythuatmatma

Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Nam)

SĐT: (028).6293.9206       Email: actvn@outlook.com

Website: http://actvn.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hocvienkythuatmatma/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

Học phí với sinh viên chính quy: 305.000VNĐ/tín chỉ.

Mô hình và chương trình đào tạo (Hệ dân sự)

Hiện nay Học viện Kỹ thuật mật mã đào tạo ở cả hai bậc, đại học và sau đại học.

Đối với bậc đại học Học viện đào tạo Ba chuyên ngành là An toàn thông tin, Công nghệ thông tin (kỹ thuật phần mềm nhúng và di động) và Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông (Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động), cụ thể như sau:

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Theo quy định của Chính phủ cho các trường công lập tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Nhận thức được tầm quan trọng của hội nhập quốc tế với sự phát triển của Học viện trong thời kỳ đổi mới, Học viện không ngừng thúc đẩy, kết nối các đối tác quốc tế ở khắp các châu lục trên thế giới.

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Nhóm ngành CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ tại TP. Hà Nội

1. Với Liên bang Nga Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Hiện, Học viện đang triển khai 02 chương trình liên kết đào tạo ngắn hạn, dài hạn về công tác nghiên cứu khoa học, an toàn thông tin với trường đại học FSO, Liên bang Nga

2. Với Cộng hòa Pháp Tham vấn tâm lý học đường: “Phong trào” và thiếu chuyên nghiệp

Hợp tác đào tạo về thực tập sinh và giảng dạy tại Việt Nam các chuyên đề trong hợp tác với trường Đại học Lorraine, Cộng hòa Pháp

3. Với Australian Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Hợp tác nghiên cứu khoa học về ngành CNTT, quản lý CNTT, đào tạo nghiên cứu sinh CNTT, công tác thư viện, nâng cao trình độ tiếng anh cho đội ngũ giảng viên với Đại học University of Canberra

4. Với Ba Lan Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Hợp tác nghiên cứu khoa học và đạo tạo trong các lĩnh vực CNTT, An toàn thông tin với Học viện Kỹ thuật Quân sự (Wojskowa Akademia), Ba Lan

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận