Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên tiếng Anh: Viet Nam National University of Agriculture (VNUA)

Mã trường: HVN

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên kết nước ngoài

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

SĐT: 84.024.62617586                  Email: webmaster@vnua.edu.vn

Website: https://www.vnua.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep/

Trực tuyến tại website: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/nop-ho-so-xet-tuyen-truc-tuyen/

Học viên Nông nghiệp Việt Nam (website: vnua.edu.vn)với hơn 60 năm thành lập đã ngày càng khẳng định chỗ đứng của mình, khi trở thành một trong những trường học uy tín về chất lượng giảng dạy về các ngành nông nghiệp ở Việt Nam.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trước là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Vietnam National University of Agriculture, viết tắt VNUA) là một trường đại học chuyên về nông nghiệp đóng ở Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm TP. Hà Nội 12 km. Học viện đào tào đa ngành, đa nghề không chỉ riêng về ngành học liên quan đến nông nghiệp mà còn có các ngành khác. Và cũng có rất nhiều chương trình giảng daỵ phục vụ nhu cầu khác nhau của sinh viên.

Tên trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên tiếng Anh: Viet Nam National University of Agriculture (VNUA)

Mã trường: HVN

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên kết nước ngoài

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

SĐT: 84.024.62617586                  Email: webmaster@vnua.edu.vn

Website: https://www.vnua.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep/

Trực tuyến tại website: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/nop-ho-so-xet-tuyen-truc-tuyen/

Học viên Nông nghiệp Việt Nam (website: vnua.edu.vn)với hơn 60 năm thành lập đã ngày càng khẳng định chỗ đứng của mình, khi trở thành một trong những trường học uy tín về chất lượng giảng dạy về các ngành nông nghiệp ở Việt Nam.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trước là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Vietnam National University of Agriculture, viết tắt VNUA) là một trường đại học chuyên về nông nghiệp đóng ở Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm TP. Hà Nội 12 km. Học viện đào tào đa ngành, đa nghề không chỉ riêng về ngành học liên quan đến nông nghiệp mà còn có các ngành khác. Và cũng có rất nhiều chương trình giảng daỵ phục vụ nhu cầu khác nhau của sinh viên.

Tên trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên tiếng Anh: Viet Nam National University of Agriculture (VNUA)

Mã trường: HVN

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên kết nước ngoài

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

SĐT: 84.024.62617586                  Email: webmaster@vnua.edu.vn

Website: https://www.vnua.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep/

Trực tuyến tại website: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/nop-ho-so-xet-tuyen-truc-tuyen/

Học viên Nông nghiệp Việt Nam (website: vnua.edu.vn)với hơn 60 năm thành lập đã ngày càng khẳng định chỗ đứng của mình, khi trở thành một trong những trường học uy tín về chất lượng giảng dạy về các ngành nông nghiệp ở Việt Nam.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trước là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Vietnam National University of Agriculture, viết tắt VNUA) là một trường đại học chuyên về nông nghiệp đóng ở Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm TP. Hà Nội 12 km. Học viện đào tào đa ngành, đa nghề không chỉ riêng về ngành học liên quan đến nông nghiệp mà còn có các ngành khác. Và cũng có rất nhiều chương trình giảng daỵ phục vụ nhu cầu khác nhau của sinh viên.

Chính phủ đã ban hành Nghị quuyết về một số chủ trương chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, trong 10 năm tới, những ngành sản xuất hàng hoá quan trọng của nông nghiệp nước ta cần phát triển theo định hướng sau:

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng Về sản xuất lương thực: lúa gạo là ngành sản xuất có thế mạnh. Mức sản lúa ổn định khoảng 33 triệu tấn/năm, trong đó lúa gạo để ăn và dự trữ khoảng 25 triệu tấn/năm. Giữ ổn định khoảng 4 triệu ha đất có điều kiện tưới tiêu chủ động để sản xuất lúa. Cây màu lương thực chủ yếu là ngô, cần phát triển đạt mức 5-6 triệu tấn/năm đủ nguyên liệu để làm thức ăn chăn nuôi.

Về cây công nghiệp ngắn ngày : Không xây dựng thêm các nhà máy đường mới, phát triển mạnh các loại cây có dầu như lạc (đậu phụng), đậu tương (đậu nành), vừng (mè), hướng dương…để cung cấp dầu ăn, các loại cây có sợi như bông, dâu tằm gắn với ngành ươm tơ, dệt lụa phát triển thuốc lá nguyên liệu để giảm lượng thuốc lá nhập khẩu.

Những cây công nghiệp lâu năm truyền thống có giá trị kinh tế cao là: cà phê với mức 400.000 ha cà phê với hiện có, tập trung phát triển cà phê chè, sản lượng cà phê trong tương lai giữ mức khoảng 600.000 tấn/năm. Phát triển mạnh cây điều ở miền Trung, tăng diện tích lên 500.000 ha, sản lượng khoảng 100.000 tấn nhân điều/năm. Hồ tiêu là cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao, cần nâng diện tích lên 50.000 ha, sản lượng 100.000 tấn/năm. Tập trung thâm canh 400.000 ha cao su hiện có, mở rộng vườn cây cao su để đạt 600.000 tấn cao su mủ khô/năm. Bên cạnh đó phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm từ mủ cao su, gỗ cao su. Chè là cây dài ngày chủ lực ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Cần mở rộng 100.000 ha với công nghệ thâm canh để đạt sản lượng 100.000 tấn chè các loại/năm.

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề Về rau, hoa quả và cây cảnh, ngoài các loại rau truyền thống, phát triển các loại rau cao cấp mới như: các loại đậu rau, ngô rau, măng, nấm ăn, nấm dược liệu…là những loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, có thị trường tiêu thụ, tiếp tục phát triển các loại cây ăn quả có khả năng xuất khẩu: vải, nhãn, dứa, thanh long…

Về lâm nghiệp: ngoài việc bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh, trồng rừng phòng hộ, cần phát triển rừng sản xuất. Cụ thể: phát triển các loại tre, trúc, keo, thông, các loại bạch đàn…làm nguyên liệu phát triển ngành giấy. Tiếp tục phát triển các ngành sản xuất ván gỗ nhân tạo gồm ván ghép thành, ván dăm, ván sợi, công nghiệp chế biến và xuất khẩu đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ…Phát triển các loại quế, hồi…,các loại cây gỗ quý hiếm như giáng hương, sao, lim, lát, pơmu, tếch…các loại cây đặc sản, cây lấy gỗ làm nguyên liệu để chế biến sản phẩm thủ công, mỹ nghệ.

Về chăn nuôi: phát triển đàn lợn phù hợp nhu cầu thị trường tiêu dùng trong nước, một số vùng nuôi lợn chất lượng cao để xuất khẩu, phát triển đàn bò thịt theo hướng bò Zêbu có năng suất cao, phấn đấu trong 10 năm tới có 200.000 con bò sữa, trong đó có 100.000 con bò cái vắt sữa với sản lượng 300.000 tấn sữa tươi/năm. Phát triển đàn gia cầm chủ yếu là gà vịt.

Về thuỷ sản: Cùng với việc phát triển đánh bắt xa bờ, tập trung đầu tư phát triển bền vững ngành nuôi trồng thuỷ sản. Tôm là ngành chủ lực trong ngành nuôi trồng thuỷ sản gồm tôm nước lợ (tôm sú, tôm he) và tôm nước ngọt (tôm càng xanh). Diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh là 100.000 ha, sản lượng 300.000 tấn/năm. Đồng thời phát triển mạnh nuôi trồng các loại cá nước ngọt, nước lợ, nước mặn và các loại đặc sản khác.

Tên trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên tiếng Anh: Viet Nam National University of Agriculture (VNUA)

Mã trường: HVN

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên kết nước ngoài

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

SĐT: 84.024.62617586                  Email: webmaster@vnua.edu.vn

Website: https://www.vnua.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep/

Trực tuyến tại website: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/nop-ho-so-xet-tuyen-truc-tuyen/

Học viên Nông nghiệp Việt Nam (website: vnua.edu.vn)với hơn 60 năm thành lập đã ngày càng khẳng định chỗ đứng của mình, khi trở thành một trong những trường học uy tín về chất lượng giảng dạy về các ngành nông nghiệp ở Việt Nam.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trước là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Vietnam National University of Agriculture, viết tắt VNUA) là một trường đại học chuyên về nông nghiệp đóng ở Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm TP. Hà Nội 12 km. Học viện đào tào đa ngành, đa nghề không chỉ riêng về ngành học liên quan đến nông nghiệp mà còn có các ngành khác. Và cũng có rất nhiều chương trình giảng daỵ phục vụ nhu cầu khác nhau của sinh viên.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận