Học viện Quản lý Giáo dục

Tên trường: Học viện Quản lý Giáo dục

Tên tiếng Anh: National Academy of Education Managenment (NAEM)

Mã trường: HVQ

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội

SĐT: 04-3864.3352            Email: hvqlgd@moet.edu.vn

Website: http://naem.edu.vn/

Website:http://www.niem.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/naem.edu.vn/

Học viện Quản lý giáo dục có chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục; nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan QLGD nhằm đáp ứng những yêu cầu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

 

 

 

 

 

 

Học viện Quản Lý Giáo Dục - National Institute of Education Management.

Sứ mạng: Học viện Quản lý giáo dục (NAEM) là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức quản lý giáo dục, cung cấp nguồn nhân lực lãnh đạo và quản lý giáo dục chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục.

Tầm nhìn: Đến năm 2030, Học viện Quản lý giáo dục (NAEM) sẽ trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục, đạt các tiêu chuẩn cao về đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao tri thức ngang tầm các quốc gia trong khu vực, tham chiếu các chuẩn quốc tế.

 

Tên trường: Học viện Quản lý Giáo dục

Tên tiếng Anh: National Academy of Education Managenment (NAEM)

Mã trường: HVQ

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội

SĐT: 04-3864.3352            Email: hvqlgd@moet.edu.vn

Website: http://naem.edu.vn/

Website:http://www.niem.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/naem.edu.vn/

Học viện Quản lý giáo dục có chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục; nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan QLGD nhằm đáp ứng những yêu cầu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

Giá trị cốt lõi:  Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

  Trách nhiệm - Chuyên nghiệp – Hợp tác  Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Chính sách chất lượng: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

 Lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo, bồi dưỡng làm cốt lõi.

Thực hiện trách nhiệm xã hội trong tất cả các lĩnh vực hoạt động bao gồm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế để triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Xây dựng ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể, phát huy tiềm năng và sự cống hiến của mọi cá nhân.

 Định kỳ xem xét, cải tiến các quy trình quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

Mục tiêu chung : Xây dựng Học viện Quản lý giáo dục (NAEM) trở thành một trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ tiên tiến, có môi trường mở về tri thức, gắn nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng với phục vụ cộng đồng, có quan hệ quốc tế rộng rãi, giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và tư vấn chính sách, cải cách giáo dục.

Học viện Quản Lý Giáo Dục - National Institute of Education Management.Học viện Quản lý giáo dục được thành lập trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo theo Quyết định số: 501/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Học viện Quản lý giáo dục là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tên trường: Học viện Quản lý Giáo dục

Tên tiếng Anh: National Academy of Education Managenment (NAEM)

Mã trường: HVQ

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội

SĐT: 04-3864.3352            Email: hvqlgd@moet.edu.vn

Website: http://naem.edu.vn/

Website:http://www.niem.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/naem.edu.vn/

Học viện Quản lý giáo dục có chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục; nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan QLGD nhằm đáp ứng những yêu cầu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

Học viện Quản lý giáo dục trang trọng tổ chức Lễ Bế mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVCC (hạng I) cho giảng viên ĐHYD TP.HCM

Buổi lễ có sự tham dự của  PGS. TS. Đỗ Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu Trưởng Đại học Y Dược TP.HCM; Đ/c Võ Chí Hùng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, PGS.TS. Đỗ Thị Hồng Tươi - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;  Đại diện Ban Cố vấn Ban giám Hiệu; Nguyên Lãnh đạo Nhà trường; Đại diện các Phòng/Ban, Khoa, Đơn vị chức năng và đặc biệt là sự có mặt của 247 học viên lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) và 294 học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng.

        GS.TS. Phạm Quang Trung,Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện QLGD trao chứng chỉ cho các học viên

Tại buổi Lễ, được sự ủy quyền của GS.TS. Phạm Quang Trung, TS.Vũ Duy Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng NG&CBQL Học viện QLGD công bố Quyết định về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng chỉ cho học viện của 02 lớp bồi dưỡng giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM

                         TS.Vũ Duy Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng NG&CBQL, Học viện QLGD

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS. Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chúc mừng thành tựu của các học viên, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và nhấn mạnh đối tượng thụ hưởng cuối cùng chính là  sinh viên của trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Cũng tại Buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ - đơn vị phối hợp tổ chức lớp học, Đồng chí Võ Chí Hùng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và PGS.TS. Đỗ Thị Hồng Tươi - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, cũng đồng thời là học viên của lớp học, thay mặt Nhà trường và 02 lớp học viên gửi lời tri ân sâu sắc tới Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục, Trung tâm Bồi dưỡng NG&CBQL Học viện QLGD đã tạo điều kiện tốt nhất để Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh nâng cao năng lực sư phạm của đội ngũ cán bộ giảng viên.

a) Đào tạo, bồi dưỡng Học viện quản lý giáo dục - Phòng Đào tạo

Học viện QLGD là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; đào tạo trình độ đại học: Quản lý giáo dục, Kinh tế giáo dục, Công nghệ thông tin, Tâm lý học, Giáo dục học; Đào tạo thạc sĩ: Quản lý giáo dục; Công nghệ thông tin, Tâm lý học lâm sàng; Đào tạo tiến sĩ: Quản lý giáo dục.

Đào tạo, bồi dưỡng các chương trình nâng cao năng lực, chuẩn chức danh nghề nghiệp cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp học; Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên các trường đại học và cao đẳng, Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra, Quản lý nhà nước (chương trình chuyên viên, chuyên viên chính)...., các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu khác.

b) Nghiên cứu và ứng dụng khoa học quản lý giáo dục:Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về khoa học quản lý giáo dục;

- Nghiên cứu những vấn đề về định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục và đổi mới quản lý giáo dục.

- Tham mưu, tư vấn, ứng dụng khoa học quản lý giáo dục cho các cơ quan QLGD và cơ sở GD & ĐT.

- Thẩm định về mặt khoa học quản lý giáo dục đối với các công trình nghiên cứu, dự án có liên quan.

c) Hỗ trợ và liên kết chuyên môn vối các đơn vị trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CB QLGD

- Xây dựng và phát triển chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng CB QLGD

- Tổ chức liên kết, phối hợp giữa các trường, các khoa cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo nhằm  đảm  bảo tính liên thông trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý của ngành.Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

- Cung cấp thông tin về khoa học quản lý giáo dục, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý giáo dục, tổ chức trao đổi về kinh nghiệm quản lý giáo dục.

d) Hợp  tác quốc tế Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài  trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng về khoa học quản lý giáo dục.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ trường Đại học, quy định của Pháp luật và các nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền giao.

           Đồng chí Võ Chí Hùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

Học viện Quản Lý Giáo Dục - National Institute of Education Management.Chiến lược phát triển
1. Chiến lược phát triển đào tạo
2. Chiến lược bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ QLGD
3. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ
4. Chiến lược hợp tác quốc tế
5. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 
6. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật
7. Chiến lược phát triển công nghệ thông tin
8. Công tác sinh viên
9. Đánh giá và kiểm định chất lượng Học viện
10. Xây dựng môi trường học tập của Học viện
11. Nguồn lực tài chính và tiền lương 

Tên trường: Học viện Quản lý Giáo dục

Tên tiếng Anh: National Academy of Education Managenment (NAEM)

Mã trường: HVQ

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội

SĐT: 04-3864.3352            Email: hvqlgd@moet.edu.vn

Website: http://naem.edu.vn/

Website:http://www.niem.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/naem.edu.vn/

Học viện Quản lý giáo dục có chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục; nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan QLGD nhằm đáp ứng những yêu cầu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với Ban Quản lý Chương trình ETEP (Enhancing Teacher Education Program) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Chuẩn bị công cụ khảo sát nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GDPT”.

Mục đích của Tọa đàm là trao đổi, lấy ý kiến của các chuyên gia nhằm hoàn thiện bộ công cụ khảo sát về nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước một cách khách quan và toàn diện, trên cơ sở đó xây dựng chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với bối cảnh thời đại.

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Chương trình ETEP tới dự và phát biểu tại Tọa đàm Tham dự buổi Tọa đàm có GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Chương trình ETEP; PGS.TS Đỗ Việt Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội; TS. Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, Ban Quản lý Chương trình ETEP, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục; các đại diện nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội và Học viện Quản lý giáo dục; cùng các chuyên gia hàng đầu về quản lý giáo dục và tâm lý học giáo dục.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu khai mạc Tọa đàm

Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục khẳng định việc khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ là cơ sở để phân tích, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng và xây dựng chương trình bồi dưỡng gắn với yêu cầu thực tiễn, thực sự góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước. Qua đó, GS.TS Phạm Quang Trung hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích của các chuyên gia  nhằm hoàn thiện hơn bộ công cụ khảo sát do nhóm nghiên cứu của Học viện Quản lý giáo dục xây dựng và trên cơ sở đó giúp Học viện hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao phó. Kết thúc bài phát biểu, GS.TS Phạm Quang Trung thay mặt Ban Tổ chức Tọa đàm  gửi lời cảm ơn tới tất cả các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã, đang và sẽ đóng góp tài năng, chất xám vào sự thành công của Tọa đàm nói riêng cũng như vào sự thành công của chương trình ETEP nói chung.

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền và ThS. Nguyễn Chung Bảo Nguyên đại diện cho nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Quản lý giáo dục trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu tại Tọa đàm Khoa học

Tại buổi Tọa đàm, đại diện nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Quản lý giáo dục đã trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về bộ công cụ khảo sát nhu cầu bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó nhận định nhu cầu bồi dưỡng phát triển năng lực quản lý trường phổ thông hiện nay hết sức đa dạng phong phú, tuy nhiên hầu hết những nhu cầu đó đều gắn với chuẩn Hiệu trưởng phổ thông. Ngoài ra, nhu cầu bồi dưỡng cũng thay đổi phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính, số năm kinh nghiệm, địa bàn công tác cũng như có sự khác biệt giữa nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ quản lý cốt cán so với đại trà. Trên cơ sở những nhận định đó, nhóm nghiên cứu đã trình bày mẫu công cụ khảo sát do nhóm thiết kế và nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực cũng như những đóng góp tâm huyết của các chuyên gia tham dự Tọa đàm.

Phát biểu Tổng kết Tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Chương trình ETEP đánh giá cao sự nhiệt tình, tâm huyết của các nhóm nghiên cứu thể hiện qua kết quả thực hiện đề tài. Đồng thời, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng khẳng định Tọa đàm là một cơ hội tốt giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia và hoàn thiện hơn nữa kết quả nghiên cứu của mình. PGS.TS Nguyễn Thị Hồng cũng hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến quý báu của các chuyên gia trong suốt quá triển khai của ETEP nói chung và trong quá trình xây dựng, triển khai bộ công cụ khảo sát nói riêng.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận