Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Institute of Technology (HITECH)

Mã trường: CDD0138

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Km12 - đường Cầu Diễn - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

SĐT: 024.6295 2832

Email: tuyensinh.hitech@gmail.com

Website: http://hitech.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/CDCongNgheHaNoi/

Website: http://hitech.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.htm

Fanpage: http://facebook.com/CDCongNgheHaNoi/

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Institute of Technology (HITECH)

Mã trường: CDD0138

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Km12 - đường Cầu Diễn - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

SĐT: 024.6295 2832

Email: tuyensinh.hitech@gmail.com

Website: http://hitech.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/CDCongNgheHaNoi/

Website: http://hitech.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.htm

Fanpage: http://facebook.com/CDCongNgheHaNoi/

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Institute of Technology (HITECH)

Mã trường: CDD0138

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Km12 - đường Cầu Diễn - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

SĐT: 024.6295 2832

Email: tuyensinh.hitech@gmail.com

Website: http://hitech.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/CDCongNgheHaNoi/

Website: http://hitech.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.htm

Fanpage: http://facebook.com/CDCongNgheHaNoi/

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Institute of Technology (HITECH)

Mã trường: CDD0138

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Km12 - đường Cầu Diễn - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

SĐT: 024.6295 2832

Email: tuyensinh.hitech@gmail.com

Website: http://hitech.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/CDCongNgheHaNoi/

Website: http://hitech.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.htm

Fanpage: http://facebook.com/CDCongNgheHaNoi/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận