Trường Cao Đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa

CTECH trở thành thành viên của Hải Phong Group – đơn vị hoạt động trong lĩnh vực: phái cử nhân lực chất lượng cao VN sang Nhật Bản; tư vấn đầu tư, tư vấn phát triển dự án, nông nghiệp công nghệ cao; chăm sóc người cao tuổi; phân phối, bảo dưỡng ô tô, và giáo dục – đào tạo.

Nhà trường đảm bảo 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (6510201)

Công nghệ Điện công nghiệp.(6520227)

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (6510303)

HỆ CAO ĐẲNG - HỆ TRUNG CẤP

Tiếng Nhật               Mã ngành: 6220212

Tin học ứng dụng phần mềm  Mã ngành: 6480202

Thiết kế đồ họa          Mã ngành: 6210402

Du Lịch                  Mã ngành: 6810103

Công nghệ ô tô           Mã ngành: 6510216

Cắt gọt kim loại         Mã ngành: 6520121

Chế tạo thiết bị cơ khí  Mã ngành: 6520104

Trụ sở chính: Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Cơ sở đào tạo: Tổ 25 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

VP Tuyển Sinh 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

 

Tên trường: Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

tên tiếng Anh:  Polytechnic College of Technology

Mã trường:  CDD0142

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Liên thông - Liên kết Quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ  Trụ sở chính: Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Cơ sở đào tạo: Tổ 25 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

VP Tuyển Sinh 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

- THPT An Dương Vương, Tổ 25 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội

- 470 Trần Đại Nghĩa, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- 03 Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Website: http://ctech.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ctech/

Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa (CTECH) được thành lập ngày 01/10/2008.

HỆ CAO ĐẲNG - HỆ TRUNG CẤP

Tiếng Nhật               Mã ngành: 6220212

Tin học ứng dụng phần mềm  Mã ngành: 6480202

Thiết kế đồ họa          Mã ngành: 6210402

Du Lịch                  Mã ngành: 6810103

Công nghệ ô tô           Mã ngành: 6510216

Cắt gọt kim loại         Mã ngành: 6520121

Chế tạo thiết bị cơ khí  Mã ngành: 6520104

 CTECH trở thành thành viên của Hải Phong Group – đơn vị hoạt động trong lĩnh vực: phái cử nhân lực chất lượng cao VN sang Nhật Bản; tư vấn đầu tư, tư vấn phát triển dự án, nông nghiệp công nghệ cao; chăm sóc người cao tuổi; phân phối, bảo dưỡng ô tô, và giáo dục – đào tạo.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ và mang lưới doanh nghiệp hợp tác trong – ngoài nước, với các bài giảng thường xuyên cập nhật, CTECH có 04 chuyên ngành đào tạo, gồm: Tiếng Nhật; Tin học ứng dụng phần mềm; thiết kế đồ họa; du lịch thuộc 02 hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp.

CTECH cam kết mang đến cho xã hội nguồn nhân lực được đào tạo với trình độ công nghệ cao, cập nhật tiến bộ kỹ thuật, và được trang bị các kỹ năng công việc chuẩn đầu ra doanh nghiệp mong muốn, nhằm đáp ứng được nhu cầu xã hội, và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Tên trường: Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

tên tiếng Anh:  Polytechnic College of Technology

Mã trường:  CDD0142

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Liên thông - Liên kết Quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ  Trụ sở chính: Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Cơ sở đào tạo: Tổ 25 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

VP Tuyển Sinh 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

- THPT An Dương Vương, Tổ 25 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội

- 470 Trần Đại Nghĩa, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- 03 Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Website: http://ctech.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ctech/

Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa (CTECH) được thành lập ngày 01/10/2008.

HỆ CAO ĐẲNG - HỆ TRUNG CẤP

Tiếng Nhật               Mã ngành: 6220212

Tin học ứng dụng phần mềm  Mã ngành: 6480202

Thiết kế đồ họa          Mã ngành: 6210402

Du Lịch                  Mã ngành: 6810103

Công nghệ ô tô           Mã ngành: 6510216

Cắt gọt kim loại         Mã ngành: 6520121

Chế tạo thiết bị cơ khí  Mã ngành: 6520104

 CTECH trở thành thành viên của Hải Phong Group – đơn vị hoạt động trong lĩnh vực: phái cử nhân lực chất lượng cao VN sang Nhật Bản; tư vấn đầu tư, tư vấn phát triển dự án, nông nghiệp công nghệ cao; chăm sóc người cao tuổi; phân phối, bảo dưỡng ô tô, và giáo dục – đào tạo.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ và mang lưới doanh nghiệp hợp tác trong – ngoài nước, với các bài giảng thường xuyên cập nhật, CTECH có 04 chuyên ngành đào tạo, gồm: Tiếng Nhật; Tin học ứng dụng phần mềm; thiết kế đồ họa; du lịch thuộc 02 hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp.

CTECH cam kết mang đến cho xã hội nguồn nhân lực được đào tạo với trình độ công nghệ cao, cập nhật tiến bộ kỹ thuật, và được trang bị các kỹ năng công việc chuẩn đầu ra doanh nghiệp mong muốn, nhằm đáp ứng được nhu cầu xã hội, và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Tên trường: Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

tên tiếng Anh:  Polytechnic College of Technology

Mã trường:  CDD0142

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Liên thông - Liên kết Quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ  Trụ sở chính: Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Cơ sở đào tạo: Tổ 25 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

VP Tuyển Sinh 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

- THPT An Dương Vương, Tổ 25 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội

- 470 Trần Đại Nghĩa, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- 03 Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Website: http://ctech.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ctech/

Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa (CTECH) được thành lập ngày 01/10/2008.

 CTECH trở thành thành viên của Hải Phong Group – đơn vị hoạt động trong lĩnh vực: phái cử nhân lực chất lượng cao VN sang Nhật Bản; tư vấn đầu tư, tư vấn phát triển dự án, nông nghiệp công nghệ cao; chăm sóc người cao tuổi; phân phối, bảo dưỡng ô tô, và giáo dục – đào tạo.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ và mang lưới doanh nghiệp hợp tác trong – ngoài nước, với các bài giảng thường xuyên cập nhật, CTECH có 04 chuyên ngành đào tạo, gồm: Tiếng Nhật; Tin học ứng dụng phần mềm; thiết kế đồ họa; du lịch thuộc 02 hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp.

CTECH cam kết mang đến cho xã hội nguồn nhân lực được đào tạo với trình độ công nghệ cao, cập nhật tiến bộ kỹ thuật, và được trang bị các kỹ năng công việc chuẩn đầu ra doanh nghiệp mong muốn, nhằm đáp ứng được nhu cầu xã hội, và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận