Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp

Tên trường: Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Mã trường: CDD5003

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Liên thông

Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Website: http://cdytdt.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/cdytdt.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Mã trường: CDD5003

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Liên thông

Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Website: http://cdytdt.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/cdytdt.edu.vn/

Cao đẳng Y tế Đồng Tháp được thành lập năm 2011 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung cấp Y tế Đồng Tháp. Trường hiện đang là một trong những trường đào tạo nguồn nhân lực y tế có uy tín và chất lượng trong tỉnh. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực y tế góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng xã hội

Tên trường: Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Mã trường: CDD5003

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Liên thông

Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Website: http://cdytdt.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/cdytdt.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Mã trường: CDD5003

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Liên thông

Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Website: http://cdytdt.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/cdytdt.edu.vn/