Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Để thực hiện sứ mạng của mình, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội cam kết:

Duy trì Hệ thống bảo đảm chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và các tiêu chí, tiêu chuẩn theo TT 28/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành.Đăng ký xét tuyển trực tuyến – TẠI ĐÂY

Thường xuyên xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, giảng viên, giáo viên có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quản lý và giảng dạy giáo dục nghề nghiệp.

Thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo; phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu xã hội.Đăng ký xét tuyển trực tuyến – TẠI ĐÂY

Tăng cường triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế phục vụ giảng dạy và họctập.Đăng ký xét tuyển trực tuyến – TẠI ĐÂY

Xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường theo hướng hiện đại, đa năng, đạt chuẩn quốc gia và khu vực.

Đảm bảo để người học sau khi tốt nghiệp có ý thức nghề nghiệp cao, chuyên môn kỹ năng tốt có thể làm việc được ngay hoặc tự tạo việc làm, đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế.

Mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng để tạo điều kiện và cơ hội việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.Đăng ký xét tuyển trực tuyến – TẠI ĐÂY

Được kiểm định và công nhận chất lượng của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Community College (HACO)

Mã trường: CHN

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: 102 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 0845112188

Email: tccb@chn.edu.vn

Website: http://www.chn.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongcaodangcongdonghanoi/

Căn cứ quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT  ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (theo hệ thống tín chỉ);

Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (theo niên chế kết hợp với học phần)

Căn cứ quyết định số 05/2008/QĐ-BGD&ĐT  ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy.

Căn cứ quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Nay nhà trường quy định về việc tổ chức thi và chấm thi học phần đối với học sinh, sinh viên các hệ đào tạo trong nhà trường như sau:

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Các văn bản mới ban hành của Bộ LĐTB&XH về giáo dục nghề nghiệp

Quy định Điều lệ trường cao đẳng:TT46BLÐTBXH

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.: Chế độ làm việc

Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Tuyển dụng

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: Danh mục ngành nghề đào tạo

TT Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp,trình độ cao đẳng: TT032017-BLĐTBXH

TT Quy định việc tổ chức chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nhiệp: TT09BLĐTBXH

TT Quy địnhQuy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng: TT10BLDTBXH

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội là một trường đào tạo đa ngành, đa nghề và đa cấp với chất lượng đào tạo uy tín chất lượng. Ngoài ra trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ hợp tác quốc tế và các hoạt động phục vụ cộng đồng xã hội góp phần xây dựng đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.