Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Ha Tay Community College (HACO)

Mã trường: CDD0132

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

SĐT: 02433.840.126

Email: hatay@htcc.edu.vn

Website: https://htcc.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongcdcd/

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại https://htcc.edu.vn/

Hướng dẫn tổ chức đào tạo chuyển tiếp giữa trường Cao đẳng Cộng đồng với cơ sở giáo dục Đại học

Hợp đồng thỏa thuận hợp tác về đào tạo chuyển tiếp với trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội

Thỏa thuận hợp tác về việc đào tạo chuyển tiếp với trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Ha Tay Community College (HACO)

Mã trường: CDD0132

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

SĐT: 02433.840.126

Email: hatay@htcc.edu.vn

Website: https://htcc.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongcdcd/

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại https://htcc.edu.vn/

Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/03/2017 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây – Vì sự phát triển của cộng đồng

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tiền thân là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1977 theo quyết định số 278/CP ngày 10/10/1977 của Hội đồng Chính Phủ về việc chuyển lớp Đại học vừa học, vừa làm đặt tại Trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình.  Địa chỉ tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là thành phố Hà Nội).

Mã ngành, tổ hợp xét tuyển Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây  Đăng ký xét tuyển trực tuyến – TẠI ĐÂY

Trải qua 40 năm xây dựng, phát triển với bao thăng trầm, khó khăn, vất vả  nhưng bằng nghị lực vươn lên của các thế hệ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên Nhà trường cùng sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của các Cơ quan, Ban Ngành từ Trung ương đến Địa phương, Nhà trường ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống giáo dục Quốc dân, đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực.

Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Ha Tay Community College (HACO)

Mã trường: CDD0132

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

SĐT: 02433.840.126

Email: hatay@htcc.edu.vn

Website: https://htcc.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongcdcd/

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại https://htcc.edu.vn/

 
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nhệ ,hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ,nông thôn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ,trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực công nghệ, kinh tế nông lâm nghiệp là trọng điểm

Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Ha Tay Community College (HACO)

Mã trường: CDD0132

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

SĐT: 02433.840.126

Email: hatay@htcc.edu.vn

Website: https://htcc.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongcdcd/

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại https://htcc.edu.vn/Các văn bản mới ban hành của Bộ LĐTB&XH về giáo dục nghề nghiệp

Quy định Điều lệ trường cao đẳng:TT46BLÐTBXH

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.: Chế độ làm việc

Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Tuyển dụng

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: Danh mục ngành nghề đào tạo

TT Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp,trình độ cao đẳng: TT032017-BLĐTBXH

TT Quy định việc tổ chức chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nhiệp: TT09BLĐTBXH

TT Quy địnhQuy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng: TT10BLDTBXH