Trường Cao đẳng Công nghệ và môi trường Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Technology and Environment College (HTEC)

Mã trường: CMT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 30A Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: (024) 38546649 - (024) 35533612 - 0985 697 148

Email: cd-cnmt@htec.edu.vn

Website: http://htec.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/Cdcnvmt/

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Technology and Environment College (HTEC)

Mã trường: CMT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 30A Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: (024) 38546649 - (024) 35533612 - 0985 697 148

Email: cd-cnmt@htec.edu.vn

Website: http://htec.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/Cdcnvmt/

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Technology and Environment College (HTEC)

Mã trường: CMT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 30A Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: (024) 38546649 - (024) 35533612 - 0985 697 148

Email: cd-cnmt@htec.edu.vn

Website: http://htec.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/Cdcnvmt/

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Technology and Environment College (HTEC)

Mã trường: CMT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 30A Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: (024) 38546649 - (024) 35533612 - 0985 697 148

Email: cd-cnmt@htec.edu.vn

Website: http://htec.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/Cdcnvmt/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận