Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Electronics and Refrigeration College

Mã trường: CLH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

SĐT: (024)37673896 - 0243.8349644

Email: vanthu@dtdl.edu.vn - tuyensinh@dtdl.edu.vn

Website: http://dtdl.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/dtdlhanoi

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường. Nhận phiếu đăng ký tại Phòng tuyển sinh hoặc tải phiếu tại website: www.dtdl.edu.vn

Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Nhà trường tại đây

Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tên trường: Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Electronics and Refrigeration College

Mã trường: CLH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

SĐT: (024)37673896 - 0243.8349644

Email: vanthu@dtdl.edu.vn - tuyensinh@dtdl.edu.vn

Website: http://dtdl.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/dtdlhanoi

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường. Nhận phiếu đăng ký tại Phòng tuyển sinh hoặc tải phiếu tại website: www.dtdl.edu.vn

Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Nhà trường tại đây

  - Đào tạo cán bộ có trình độ Cao đẳng kỹ thuật cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Tin học ứng dụng; Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử theo quy định trong cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân.

1. Hệ Cao đẳng chính quy

2. Hệ Trung cấp chính quy

3. Hệ liên thông Cao đẳng, Đại học

4. Đào tạo ngắn hạn

  - Đào tạo Cao đẳng nghề các nghề: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính.

  - Đào tạo cán bộ có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành: Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt; Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động; Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; Tin học ứng dụng;Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Điện công nghiệp và dân dụng; Kế toán doanh nghiệp.

  - Đào tạo Trung cấp nghề các nghề : Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;Điện công nghiệp.

  - Đào tạo lại, bồi dưỡng sơ cấp nghề cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật theo yêu cầu của các cơ quan, xí nghiệp trong và ngoài ngành.

  - Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học kết hợp lao động sản xuất để khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tế sản xuất theo quy định  của pháp luật.

  - Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên thông, liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu triển khai công nghệ với các tổ chức, cá nhân để thực hiện đa dạng hoá các loại hình đào tạo .

  - Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả tiềm năng về đội ngũ  cán bộ, giảng viên, giáo viên,  nhân viên, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được Nhà nước giao. Giữ vững đời sống, đảm bảo giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội trong Nhà trường và địa phương nơi Trường đóng

  - Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên của trường.

  - Quản lý cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.

  - Tuyển sinh và quản lý người học.

  - Phối hợp với gia đình người học,  các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.

  - Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội.

  - Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

  - Hợp tác quốc tế trong quá trình đào tạo.

Các văn bản mới ban hành của Bộ LĐTB&XH về giáo dục nghề nghiệp

Quy định Điều lệ trường cao đẳng:TT46BLÐTBXH

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.: Chế độ làm việc

Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Tuyển dụng

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: Danh mục ngành nghề đào tạo

TT Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp,trình độ cao đẳng: TT032017-BLĐTBXH

TT Quy định việc tổ chức chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nhiệp: TT09BLĐTBXH

TT Quy địnhQuy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng: TT10BLDTBXH

Tên trường: Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Electronics and Refrigeration College

Mã trường: CLH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

SĐT: (024)37673896 - 0243.8349644

Email: vanthu@dtdl.edu.vn - tuyensinh@dtdl.edu.vn

Website: http://dtdl.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/dtdlhanoi

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường. Nhận phiếu đăng ký tại Phòng tuyển sinh hoặc tải phiếu tại website: www.dtdl.edu.vn

Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Nhà trường tại đây

Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội là một trường đào tạo đa ngành, đa nghề và đa cấp với chất lượng đào tạo uy tín chất lượng. Ngoài ra trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ hợp tác quốc tế và các hoạt động phục vụ cộng đồng xã hội góp phần xây dựng đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Đạo tạo chính quy tập trung: 4000 học sinh / năm học

    - Đào tạo ngắn hạn: 300 đến 400 học sinh / năm học

    - Bồi dưỡng nâng cao tay nghề: 200 học sinh / năm học

    - Đào tạo nghề cho lao động xuất khẩu.

Trung tâm Đào tạo, Hướng nghiệp và Phát triển công nghệ có chức năng đào tạo theo hình thức không chính quy đáp ứng yêu cầu của người học, có mục đích phổ cập, đạt được một bằng cấp ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong phạm vi chức năng của Trường; thực hiện liên kết đào tạo theo kế hoạch và chỉ đạo của Hiệu trưởng với những loại hình, ngành đào tạo được UBND Thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép; đào tạo ngắn hạn các ngành nghề theo chức năng nhiệm vụ được giao; tổ chức hướng nghiệp việc làm, hỗ trợ thực tập sản xuất cho học sinh, sinh viên; phát triển, ứng dụng công nghệ theo các lĩnh vực mũi nhọn của Nhà trường.

- Tổ chức thực hiện các loại hình đào tạo liên kết ngắn hạn và dài hạn, liên thông đại học theo quy định của Nhà trường, của ngành;

- Tận dụng và phát huy tối đa việc sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của Nhà trường để duy trì và phát triển mô hình đào tạo liên kết;

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực đào tạo và phục vụ đào tạo theo quy định của pháp luật;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân phát triển công nghệ theo các ngành nghề đào tạo của Nhà trường theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức hướng nghiệp, hỗ trợ thực tập sản xuất cho học sinh sinh viên trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp;

Tên trường: Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Electronics and Refrigeration College

Mã trường: CLH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

SĐT: (024)37673896 - 0243.8349644

Email: vanthu@dtdl.edu.vn - tuyensinh@dtdl.edu.vn

Website: http://dtdl.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/dtdlhanoi

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường. Nhận phiếu đăng ký tại Phòng tuyển sinh hoặc tải phiếu tại website: www.dtdl.edu.vn

Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Nhà trường tại đây

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm do Hiệu trưởng quyết định, tuân thủ theo các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Quy chế này.

 Hoạt động đào tạo

Đào tạo ngắn hạn

Đào tạo liên thông đại học

Hướng nghiệp, việc làm

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận