Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Tourism College (HTC)

Mã trường: CDT0126

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông - Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://www.htc.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangDuLichHaNoi/

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.htc.edu.vn/ (ghi đầy đủ thông tin và địa chỉ liên hệ)

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.htc.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Tourism College (HTC)

Mã trường: CDT0126

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông - Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://www.htc.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangDuLichHaNoi/

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.htc.edu.vn/ (ghi đầy đủ thông tin và địa chỉ liên hệ)

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.htc.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Tourism College (HTC)

Mã trường: CDT0126

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông - Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://www.htc.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangDuLichHaNoi/

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.htc.edu.vn/ (ghi đầy đủ thông tin và địa chỉ liên hệ)

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.htc.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Tourism College (HTC)

Mã trường: CDT0126

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông - Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://www.htc.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangDuLichHaNoi/

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.htc.edu.vn/ (ghi đầy đủ thông tin và địa chỉ liên hệ)

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. Tải tại: http://www.htc.edu.vn/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận