Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Tên tiếng Anh: Can Tho Technical Economic College

Mã trường: CDD5504

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Liên thông

Địa chỉ: Số 9, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Website: http://www.ctec.edu.vn/ctec2013/

Facebook: www.facebook.com/CaoDangKinhTeKyThuatCanTho

Học sinh đã tốt nghiệp THCS: Miễn hoàn toàn học phí

Hệ cao đẳng: Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online

Khối Công nghệ: 3.250.000 đồng/học kỳ (tương đương 220.000 đ/tín chỉ)

Các Khối còn lại: 2.750.000 đồng/học kỳ (tương đương 187.000 đ/tín chỉ)

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp chất lượng cao; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp với xu hướng hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của quốc gia, khu vực và thế giới.

  Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ sẽ trở thành Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ; một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về lĩnh vực kinh tế và công nghệ nông nghiệp có uy tín của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tiên tiến, có tính chuyên môn cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực nghề nghiệp thích ứng tốt với sự phát triển của nền kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Tên tiếng Anh: Can Tho Technical Economic College

Mã trường: CDD5504

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Liên thông

Địa chỉ: Số 9, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Website: http://www.ctec.edu.vn/ctec2013/

Facebook: www.facebook.com/CaoDangKinhTeKyThuatCanTho

Học sinh đã tốt nghiệp THCS: Miễn hoàn toàn học phí

Hệ cao đẳng: Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online

Khối Công nghệ: 3.250.000 đồng/học kỳ (tương đương 220.000 đ/tín chỉ)

Các Khối còn lại: 2.750.000 đồng/học kỳ (tương đương 187.000 đ/tín chỉ)

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp chất lượng cao; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp với xu hướng hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của quốc gia, khu vực và thế giới.

 

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Tên tiếng Anh: Can Tho Technical Economic College

Mã trường: CDD5504

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Liên thông

Địa chỉ: Số 9, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Website: http://www.ctec.edu.vn/ctec2013/

Facebook: www.facebook.com/CaoDangKinhTeKyThuatCanTho

Học sinh đã tốt nghiệp THCS: Miễn hoàn toàn học phí

Hệ cao đẳng: Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online

Khối Công nghệ: 3.250.000 đồng/học kỳ (tương đương 220.000 đ/tín chỉ)

Các Khối còn lại: 2.750.000 đồng/học kỳ (tương đương 187.000 đ/tín chỉ)

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp chất lượng cao; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp với xu hướng hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của quốc gia, khu vực và thế giới.

 

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Tên tiếng Anh: Can Tho Technical Economic College

Mã trường: CDD5504

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Liên thông

Địa chỉ: Số 9, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Website: http://www.ctec.edu.vn/ctec2013/

Facebook: www.facebook.com/CaoDangKinhTeKyThuatCanTho

Học sinh đã tốt nghiệp THCS: Miễn hoàn toàn học phí

Hệ cao đẳng: Website học trực tuyến Cộng đồng học tập online

Khối Công nghệ: 3.250.000 đồng/học kỳ (tương đương 220.000 đ/tín chỉ)

Các Khối còn lại: 2.750.000 đồng/học kỳ (tương đương 187.000 đ/tín chỉ)

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp chất lượng cao; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp với xu hướng hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của quốc gia, khu vực và thế giới.