Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương Mại

Bộ chủ quản: Bộ Công Thương,Ngày 24 tháng 11 năm 1990, Trường Trung học Thương nghiệp Sơn Tây và Trường Cán bộ vật tư hợp nhất thành Trường Trung học Thương mại Trung ương I theo Quyết định số 1102 TN/QĐ1 của Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Công Thương).  Ngày 22 tháng 5 năm 1998, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại được thành lập theo Quyết định số 97/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Thương mại Trung ương I.

Loại hình trường đào tạo: Công lập Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề.

         Cao đẳng liên thông Trung cấp.

         Liên kết với các trường đại học đào tạo liên thông Cao đẳng - Đại học, Trung học - Đại học hệ vừa làm vừa học.

           NGÀNH  NGHỀ  ĐÀO  TẠO

     - Quản trị kinh doanh

     - Kinh doanh thương mại

     - Quản trị khách sạn

     - Marketing

     - Kế toán

     - Tài chính - Ngân hàng

     - Công nghệ kỹ thuật hóa học

     - Hệ thống thông tin quản lý

     - Tiếng Anh

        Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:

        Bán xăng dầu

        Giao nhận bảo quản xăng dầu

        Bán hàng siêu thị

        Bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh xăng dầu

        Nghiệp vụ cửa hàng trưởng

        Nâng bậc nghề nhân viên nghiệp vụ.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và du lịch; hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TRÌNH ĐỘ ĐÀO  TẠO: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI

Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề.

Cao đẳng liên thông Trung cấp.

Liên kết với các trường đại học đào tạo liên thông Cao đẳng – Đại học, Trung học – Đại học hệ vừa làm vừa học.

NGÀNH  NGHỀ  ĐÀO  TẠO.TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh thương mại

– Quản trị khách sạn

– Marketing

– Kế toán

– Tài chính – Ngân hàng

– Công nghệ kỹ thuật hóa học

– Hệ thống thông tin quản lý

– Tiếng Anh

Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:

Bán xăng dầu

Giao nhận bảo quản xăng dầu

Bán hàng siêu thị

Bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh xăng dầu

Nghiệp vụ cửa hàng trưởng

rường Cao đẳng kinh tế – kỹ thuật thương mại đã liên kết với các Trường Đại học như: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Thái nguyên đào tạo hệ hoàn chỉnh kiến thức từ Cao đẳng lên Đại học. Thời gian học tập từ 1 đến 2 năm (Bằng chính quy hoặc không chính quy).

Thí sinh được tham gia học tập tại trường sẽ có cơ hội nhận được bằng tốt nghiệp Đại học chính quy.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận