Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.Tiếng Anh: The North VietNam College of Agricuture and Rural Development  Trong những năm từ 1961 đến 1998, mục tiêu đào tạo của Nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế cho ngành Nông nghiệp Việt Nam. Cán bộ quản lý kinh tế cho hai nước bạn Lào và Campuchia. Thời kỳ này học sinh tốt nghiệp ra trường được phân công công tác chủ yếu làm việc tại các sở Nông nghiệp các tỉnh, các nông trường quốc doanh, các trạm trại nghiên cứu khoa học nông nghiệp trong trong cả nước. Các lưu học sinh Lào và Campuchia tốt nghiệp về nước đều được phân công làm việc tại Bộ Nông nghiệp của hai nước. Hầu hết học sinh tốt nghiệp thời gian này đã trở thành cán bộ xuất sắc trong việc quản lý kinh tế nông nghiệp. nhiều học viên trở thành lãnh đạo các sở nông nghiệp các tỉnh phía nam, các giám đốc Nông trường giỏi, do những đóng góp tích cực vào việc thực hiện phương pháp đào tạo mới,CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Nhà trường được Bộ Nông nghiệp và Bộ Giáo dục và đào tạo chọn Trường là lá cờ đầu khối trung học chuyên nghiệp và 2 lần được tặng cờ luân lưu của Chính phủ.
            Đứng trước sự chuyển đổi từ cơ chế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, Trường tiến hành rà soát lại mục tiêu và chương trình đào tạo cho phù hợp với nền kinh tế - xã hội của đất nước. Nhà trường tiến hành thí điềm tổ hợp: "Đào tạo - khoa học -  sản xuất" để gắn liền giữa quá trình giảng dạy, học tập với nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất ra sản phẩm vật chất trong cơ quan đào tạo. Nhà trường tham gia vào nhiều chương trình nghiên cứu khoa học của ngành và đã có những đóng góp trong việc tạo ra các giống cây, con, cải tiến quy trình sản xuất, thâm canh cây trồng và gia súc, gia cầm.
            Từ năm 1998 đến nay, sau khi hợp nhất 2 trường, nhà trường xác định cần sớm ổn định tổ chức và tiến hành đổi mới toàn diện về nội dung chương trình đào tạo để đáp ứng với yêu cầu đa dạng của nền kinh tế thị trường. Trường có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Trung học chuyên nghiệp, kinh tế, kỹ thuật nông nghiệp; Đào tạo công nhân kỹ thuật nông nghiệp; Nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật liên quan đến các nội dung đào tạo của Trường; Liên kết với các tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh trong nước và nước ngoài để kết hợp đào tạo với sản xuất... Quy mô và ngành nghề đào tạo các năm gần đây, ngoài đào tạo tại Trường, nhà trường đã bám sát sự phát triển kinh tế của đất nước, của Ngành để phục vụ các chương trình đào tạo trọng điểm: Khuyến nông - lâm, Dâu tằm, Mía đường v.v..

 

 

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ (NVCARD) được thành lập ngày 16/01/1961, là trường Cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trọng điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn. Đồng thời là cơ sở nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn và kinh tế xã hội.

Mã ngành, tổ hợp xét tuyển Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ.

Ngành nghề đào tạo CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

A HỆ CAO ĐẲNG 7 Chăn nuôi thú y III Đào tạo nghề ngắn hạn
I Cao đẳng chính quy 8 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 1 Đào tạo cán bộ làm công tác xây dựng NTM
1 Chăn nuôi 9 Hành chính văn phòng 2 Sản xuất rau hữu cơ
2 Công nghệ sinh học 10 Phát triển nông nghiệp nông thôn 3 Kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn
3 Dịch vụ thú y 11 Khuyến nông lâm 4 Kỹ thuật vi nhân giống nấm
4 Kế toán 12 Chăn nuôi 5 Công nghệ sinh học
5 Khoa học cây trồng 13 Thú y 6 Kỹ thuật vi nhân giống hoa
6 Khuyến nông 14 Thiết kế cảnh quan, hoa viên 7 Kỹ thuật trồng hoa
7 Kinh doanh nông nghiệp 15 Trung cấp 3 năm (tuyển hệ THCS) 8 Kỹ thuật cây chuyển gen
8 Phát triển nông thôn II Trung cấp vừa làm vừa học 9 Kỹ thuật trồng rau, chè theo  G.A.P
9 Quản lý đất đai III Ngắn hạn 10 Đào tạo giảng viên nông dân – TOT
10 Quản trị kinh doanh C ĐÀO TẠO NGHỀ 11 Phương pháp giảng dạy có sự tham gia (TOT)
11 Tài chính ngân hàng I Cao đẳng nghề 12 Phát triển cộng đồng
12 Tin học ứng dụng 1 Kế toán doanh nghiệp 13 Lập kế hoạch phát triển thôn bản VDP, CDP
II Cao đẳng liên thông 2 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 14 Marketing tiêu thụ sản phẩm
III Cao đẳng vừa làm vừa học 3 Thú y 15 Quản lý trang trại
B HỆ TRUNG CẤP 4 Chăn nuôi gia súc gia cầm 16 Thú y
I Trung cấp chính quy II Trung cấp nghề 17 Kỹ thuật chăn nuôi gia súc
1 Kế toán doanh nghiệp 1 Thú y 18 Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm
2 Quản lý ngân sách 2 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 19 Kỹ thuật nuôi thủy sản
3 Tin học 3 Chăn nuôi gia súc gia cầm 20 Làm vườn cây cảnh
4 Quản lý đất đai 4 Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt 21 Sinh vật cảnh
5 Kinh doanh thương mại và dịch vụ 5 Làm vườn cây cảnh 22 Kỹ năng tìm kiếm việc làm…
6 Trồng trọt 6 Sinh vật cảnh    

Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến, Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với bạn trong vòng 1 ngày làm việc để xác nhận và hướng dẫn bạn hoàn thiện hồ sơ một cách thuận tiện nhất.

Nhà trường không ngừng thúc đẩy, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, cao đẳng; các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và các tổ chức trong nước và quốc tế trong đó có các tổ chức là đối tác chiến lược của nhà trường như: ADDA; OSB; SEACON; GNH; ASIADHRRA; BdFW; NZAID; SEARSOLIN; ADB, ... Ngoài ra, nhà trường còn tham gia vào các hoạt động xã hội và là thành viên tích cực của nhiều tổ chức như: VACVINA, Hội SVC Việt Nam, Hội Nông Dân Việt Nam, VietDHRRA, Hội Khuyến học, Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam,...

Các văn bản mới ban hành của Bộ LĐTB&XH về giáo dục nghề nghiệp

Quy định Điều lệ trường cao đẳng:TT46BLÐTBXH

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.: Chế độ làm việc

Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Tuyển dụng

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: Danh mục ngành nghề đào tạo

TT Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp,trình độ cao đẳng: TT032017-BLĐTBXH

TT Quy định việc tổ chức chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nhiệp: TT09BLĐTBXH

TT Quy địnhQuy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng: TT10BLDTBXH

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ (NVCARD) là một trường đào tạo đa ngành, đa nghề và đa cấp với chất lượng đào tạo uy tín chất lượng. Ngoài ra trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ hợp tác quốc tế và các hoạt động phục vụ cộng đồng xã hội góp phần xây dựng đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận