Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị

Tên trường: Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (Cơ sở Hà Nội)

Tên tiếng Anh: College of Urban Works Construction (CUWC)

Mã trường: CDT0128

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội

SĐT: (024).3.827.1305 - (024).3.8780401 - (024).3.877.0034

Email: tuyensinh.cuwc@gmail.com

Website: http://www.cuwc.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/cuwcvn/

Tên trường: Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (Cơ sở Hà Nội)

Tên tiếng Anh: College of Urban Works Construction (CUWC)

Mã trường: CDT0128

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội

SĐT: (024).3.827.1305 - (024).3.8780401 - (024).3.877.0034

Email: tuyensinh.cuwc@gmail.com

Website: http://www.cuwc.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/cuwcvn/

Tên trường: Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (Cơ sở Hà Nội)

Tên tiếng Anh: College of Urban Works Construction (CUWC)

Mã trường: CDT0128

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội

SĐT: (024).3.827.1305 - (024).3.8780401 - (024).3.877.0034

Email: tuyensinh.cuwc@gmail.com

Website: http://www.cuwc.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/cuwcvn/

Tên trường: Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (Cơ sở Hà Nội)

Tên tiếng Anh: College of Urban Works Construction (CUWC)

Mã trường: CDT0128

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội

SĐT: (024).3.827.1305 - (024).3.8780401 - (024).3.877.0034

Email: tuyensinh.cuwc@gmail.com

Website: http://www.cuwc.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/cuwcvn/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận