Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1

Tên trường: Cao đẳng Xây dựng số 1

Tên tiếng Anh: Construction Technical College No 1 (CTC1)

Mã trường: CDT0129

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Đường Trung Văn - phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

SĐT Ban Tư vấn tuyển sinh: (024) 62652636 

Email: ctc1@ctc1.edu.vn - phongdaotaoctc1@gmail.com

Website: http://ctc1.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/caodangxd1/

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu). Tải tại đây;

Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc đăng ký xét tuyển online trên website http://ctc1.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Xây dựng số 1

Tên tiếng Anh: Construction Technical College No 1 (CTC1)

Mã trường: CDT0129

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Đường Trung Văn - phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

SĐT Ban Tư vấn tuyển sinh: (024) 62652636 

Email: ctc1@ctc1.edu.vn - phongdaotaoctc1@gmail.com

Website: http://ctc1.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/caodangxd1/

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu). Tải tại đây;

Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc đăng ký xét tuyển online trên website http://ctc1.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Xây dựng số 1

Tên tiếng Anh: Construction Technical College No 1 (CTC1)

Mã trường: CDT0129

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Đường Trung Văn - phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

SĐT Ban Tư vấn tuyển sinh: (024) 62652636 

Email: ctc1@ctc1.edu.vn - phongdaotaoctc1@gmail.com

Website: http://ctc1.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/caodangxd1/

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu). Tải tại đây;

Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc đăng ký xét tuyển online trên website http://ctc1.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Xây dựng số 1

Tên tiếng Anh: Construction Technical College No 1 (CTC1)

Mã trường: CDT0129

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Đường Trung Văn - phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

SĐT Ban Tư vấn tuyển sinh: (024) 62652636 

Email: ctc1@ctc1.edu.vn - phongdaotaoctc1@gmail.com

Website: http://ctc1.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/caodangxd1/

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu). Tải tại đây;

Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc đăng ký xét tuyển online trên website http://ctc1.edu.vn/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận